Vijesti Politika “Aktuelni čas” 27. sjednice SO Derventa

“Aktuelni čas” 27. sjednice SO Derventa

0

Dvadeset sedma sjednica Skupštine opštine Derventa održana je 24. i 28. aprila, a odbornici su raspravljali je o ukupno 39 tačaka dnevnog reda. Druga tačka bila je „Aktuelni čas“ u okviru koje su lokalnoj upravi pitanja postavljali odbornici: Živko Vukičević, Fadil Pelesić, Danijela Matić, Tanja Vračević, Irena Evđenić, Mirjana Plisnić, Zlatko Tolić, Vlado Kovačević, Miodrag Tešendić i Staniša Mikerević.

so derventa

Živko Vukičević je upitao dokle se stiglo sa pripremama za realizaciju sanacije nekategorisanih putnih pravaca na području derventske opštine?

Fadil Pelesić je izrazio svoje nezadovoljstvo povodom ukidanja Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja u našem gradu. Rekao je da mu je dotužilo gledati kako se Derventa „čerupa“ a da se niko po tom pitanju ne oglašava, jer su se i ranije dešavale slične stvari, poput Derventskog lista, koji je prestao sa radom 1956. godine i sa teškom mukom ponovo vraćen, poput bolnice, koja je bila razvijenija, a u Doboju se izgradila bolnica, pa su nam oduzeli prugu, zaobišli nas autoputevi, a trenutno se preduzimaju aktivnosti da se u Bosanskom Brodu napravi novi sud, a da se naš sud skrati itd., ističući da je upitno, da li je to posljedica jedne politike da oni koji se osjećaju kao iskreni Dervenćani nemaju nekog uticaja ni u skupštini ni u toj sredini jer dok se neko bori za Crnču, Osinju, Pojezinu, o Derventi malo ko vodi računa, naglašavajući, da naš grad sada ima pet ljudi koji imaju neke funkcije u Narodnoj skupštini RS i da očekuje da oni malo dignu glas protiv takve politike. Takođe je rekao, da želi iskoristiti priliku i zahvaliti se bivšem komandiru policijske stanice gospodinu Mili Tadiću na izuzetno dobroj saradnji koju je imao sa njim i poželio novom komandiru uspješan rad.

Danijela Matić je zamolila načelnika opštine da informiše odbornike o nedavnoj posjeti predstavnika američke ambasade koja je vezana za rekonstrukciju i sanaciju srednjoškolskog centra.

Tanja Vračević je svoje pitanje uputila Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove. Istakla je da su je prosvjetni radnici, učitelji druge smjene osnovne škole „19. april“ pozvali prije par dana i zamolili da se obrati nadležnom odjeljenju, obzirom da je u školskom dvorištu te škole prisutan veliki broj pasa lutalica koji onemogućavaju boravak djece ispred škole i da se već duže vrijeme bore sa tim problemom, da su čak dva puta i prekidali veliki odmor iz razloga što su psi napadali djecu i to učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda kao i djecu iz produženog boravka. Naglasila je, obzirom da se učitelji nisu mogli izboriti sa tim problemom, a što svakako i nije njihov posao, da su 19. marta 2015. godine pozvali policiju koja je korektno odradila svoj posao, tj. policijska patrola došla na lice mjesta i konstatovala da to nije u njihovoj nadležnosti, te da su pozvali i veterinarsku stanicu kada je došla jedna gospođa i samo u usmenoj formi obrazložila da je sasvim normalno da psi budu u blizini djece i da naravno „sline“ kada vide hranu u njihovim rukama i da stoga nije ni malo neobično što ti psi napadaju djecu. Takođe je rekla, da su ti učitelji, obzirom da su bili nezadovoljni komentarom dotičnog veterinara, 24. marta 2015. godine pozvali telefonom načelnika nadležnog odjeljenja, gospodina Slavena Gojkovića i iznijeli svoj problem očekujući ključ rješenja, a da je načelnik odjeljenja rekao da, ukoliko napuštena životinja provede u njihovom dvorištu vrijeme od 24 do 48 sati, da se ta životinja smatra njihovim vlasništvom, te je upitala postoji li namjera da se taj problem riješi i kada, jer je bezbjednost djece istinski ugrožena, napominjući da sve podatke koje je iznijela, učitelji imaju u svojoj internoj evidenciji tj. internoj školskoj knjizi.

Irena Evđenić je zamolila Načelnika opštine da upozna odbornike o nedavnoj posjeti privrednika iz Republike Slovenije.

Mirjana Plisnić je rekla da je obaviještena da je na Kolegijumu Skupštine opština jedna od tema bila i kreditno zaduženje opštine Derventa, a da je danas nema na dnevnom redu, te zamolila da joj neko objasni da li ima nekih promjena u vezi toga.

Zlatko Tolić je rekao da je 2012/2013 godine odrađen veliki posao na izgradnji vodovoda na Plehanu, da su 2013. godine osigurana sredstva, odnosno materijal koji je deponovan na Plehanu, a radi se o cijevima koje bi trebale poslužiti za priključak od izvorišta „Bilića vrelo“ do spomenutog vodovoda, da su u tom paketu i cijevi za manje priključke, u dužini od 400 metara a koje se odnose na potez od Jure Opačka desno prema starom putu prema Derventi u dužini od 400 metara i relaciji od bivše policijske stanice u Lupljanici prema Rašićima u dužini od 900 metara, te upitao, ako je sve to tačno, a materijal se nalazi na Plehanu, zašto se to ne realizuje, bar taj dio poteza od Lupljanice prema Rašićima jer devet kuća čeka na taj priključak. Takođe je upitao da li ima nešto novo oko priključka struje na društveni dom u Žeravcu.

Vlado Kovačević je rekao da pitanja i komentari koje je odbornik Fadil Pelesić iznio sigurno predstavljaju ozbiljnije teme kojih će biti u narednom periodu, da je upitno, kada je čuo da je naša opština izgubila Policijsku stanicu za bezbjednost saobraćaja, koliko naša lokalna zajednica može na sve to uticati i da je sigurno to posljedica unutrašnje organizacije i reorganizacije Ministarstva unutrašnjih poslova, ali da je takođe upitno, kada je čuo izlaganje odbornika Fadila Pelesića, da li naša opština nešto ima od statusa koji je dobila novim prostornim planom kao subregija, jer očigledno kako su stvari krenule, naša opština mnogo toga gubi, te upitao da li može neko da objasni šta našoj opštini donosi taj status.

Miodrag Tešendić je postavio pitanje načelniku Odjeljenja za stambeno komunalne poslove. Rekao je da ga zanima da li će se nastaviti sa izgradnjom i čišćenjem kanala u Novom naselju, pošto je već jedan dio urađen, a napravljena je jedna površina gdje se slila voda ispred kuća gdje ima dosta male djece tako da su ljudi zabrinuti obzirom da u tim kanalima dubina vode iznosi oko 60 cm.

Staniša Mikerević je diskutovao o programu sanacije lokalnih puteva u ovoj godini. Rekao je da je upoznat da su određene procedure započete i da se ovih dana očekuje da se taj proces završi, te zamolio načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove da o tome informiše odbornike.

Načelnik opštine je povodom diskusija odbornika Vlade Kovačevića i Fadila Pelesića, vezano za ukidanje Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja, rekao da našu opštinu niko ništa ne pita i da se u tu problematiku ne treba puno miješati jer je to nešto u gdje možda ne bi trebalo uvoditi politiku, da je reorganizacija u tim strukturama nastupila na način da je to neko drugi određivao, te da je ostao nezadovoljan jer opštini Derventa ne pripada Policijska stanica drugog nivoa iako je mišljenja da joj pripada stanica prvog nivoa, naglašavajući da će biti nezadovoljan sve dok naša opštine ne dobije više od ranga grada Modriče, a ne da se borimo da budemo kao grad Modriča. Što se tiče bezbjednosti saobraćaja, istakao je da je bitno da bezbjednost bude na zadovoljavajućem nivou, da je neko dobio „odriješene“ ruke da to dobro organizuje i da vjeruje da će to biti dobro, ističući da uticaja načelnika opštine u tim strukturama nema i da je mišljenja da svako svoj posao mora raditi profesionalno.

Kada je u pitanju status subregije, o čemu je diskutovao odbornik Vlado Kovačević, rekao je da su Prostornim planom RS grad Prijedor i opština Derventa dobili taj status i da je to regionalno organizovanje, podsjećajući odbornike da se naša opština regionalno izborila da se izdvoji iz Izborne jedinice 3 na osnovu čega je dobila i tri poslanika u Narodnoj skupštini RS i da je sljedeći korak da naša opština počinje ličiti na regiju a da će se do toga doći postepeno, da bi polako trebali preuzimati dio nadležnosti od grada Doboja i to onoga što je naša opština 1956. godine izgubila gubeći srez, da se u vezi sa tim već vode pregovori da se obezbijedi i priključak i na autoput, te da sve te aktivnosti predstavljaju posao koji traje i koji će trajati, a koji će našoj opštini doprinijeti mnogo više nadležnosti.

Što se tiče pitanja odbornice Matić Danijele, upoznao je odbornike da se radi jedan projekat koji implementira američka ambasada, a vezan je za adaptaciju osnovne škole „Nikola Tesla“ po osnovu projekta energetske efikasnosti, ali da su toj školi popucali temelji, tako da je to umjesto njih prihvatio UNDP koji to već rade, a da su navedeni impelementatori koji bi obezbjedili oko 500.000 $ spremni uložiti te novce u Derventu i da je predloženo da se investiraju u srednjoškolski centar, da će uskoro projekat biti gotov, te se čeka na neki konzorcij koji će odlučivati, izražavajući nadu da će se konačno riješiti krov na zajedničkoj zgradi gimnazije i stručne škole, vanjska i unutrašnja stolarija, podovi, sanitarni čvorovi i da će se to, obzirom da se angažovao veliki broj ljudi, valjano napraviti.

Takođe je odgovorio i na pitanje odbornice Irene Evđenić, ističući da su prije par dana dolazili predstavnici slovenačke firme, da postoji realna mogućnost da žele kupiti četiri hiljade kvadrata prostora i da je preduzeće Interprom ponudilo bivšu štampariju, da bi ta firma odmah zaposlila pedeset radnika, a njihove mogućnosti su da zaposle oko dvije stotine radnika i da će naša opština dobiti odgovor za nekoliko dana, naglašavajući da navedeni privrednici ne bi ništa gradili nego bi htjeli gotov prostor, da ih je interesovala i politička atmosfera i kakva je privredna klima, kakvi su porezi, te da su tom prilikom rekli da je samo Derventa od 14 opština jedina dala sve podatke da oni mogu izvršiti uvid u sve to.

Što se tiče pitanja odbornice Mirjane Plisnić, vezano za kreditno zaduženje, rekao je da je taj prijedlog bio na dnevnom redu kolegijuma Skupštine opštine i da predsjednik Skupštine opštine nije bio zadovoljan tim prijedlogom koji po njegovom mišljenju predstavlja „ad hoc“ zaduženje, te da bi u tom smislu htio malo pojasniti taj prijedlog, ističući da naša opština nikada nije koristila mogućnost da samo „uzme pare“, da će doći vrijeme kada će se probati napraviti jedan elaborat i odbornicima staviti na razmatranje kada će se oni moći upoznati sa svim detaljima vezanim za kreditno zaduženje. Naglasio je da ima potreba koje se ne mogu budžetom iznijeti bez obzira što se izdvaja 12% za kapitalna ulaganja, da je to nedovoljno u količini koja bi se izdvajala za predratne puteve koji su danas propali, za rekonstrukciju Željezničke ulice itd., te da će sredstva od kreditnog zaduženja poslužiti da se to i realizuje. Takođe je rekao da je planirano da na ovoj skupštni to bude i jedna od tačaka dnevnog reda, da je međutim Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ponudilo po osnovu poplava određenu vrstu novaca koji su „dobro jeftini“, da kamata iznosi 1,25%, da je kredit na 25 godina a grejs period 5 godina koji je uračunat u taj period, što bi godišnje iznosilo 15.000 KM na ponudu od 300.000 KM, a kako bi se riješio put koji se odlomio na Dželinjaku, zatim most ispod Debele obale i sve ono što je posljedica prošlogodišnje nedaće, naglašavajući da je samoinicijativno poslao dopis da nam se umjesto tri stotine odobri šest stotina hiljada konvertibilnih maraka obzirom da naša opština nije prezadužena i da bi rado odbornicima ponudio da se donese takva jedna odluka i program po kojem će se raditi, te da od odobrenog iznosa zavisi i visina kreditnog zaduženja, te da bi te dvije informacije želio spojiti kako bi o njima odbornici na jednoj od narednih sjednica Skupštine opštine raspravljali i donijeli zajedničku odluku o tome.

Na kraju svoga izlaganja odgovorio je na pitanje odbornika Tolić Zlatka, vezano za izgradnju vodovoda na Plehanu. Rekao je da se nešto radilo po tom pitanju, da su se novci izdvajali, da se pravio bazen po principu bazena u Gornjem Detlaku, da se posle moralo doprojektovati, te da se i ove godine u budžetu izdvojio određeni iznos novčanih sredstava, da već ima dio materijala koji je kupljen budžetskim sredstvima, naglašavajući da je veoma teško usmeno to obrazlagati i da bi se pismenim putem to moglo do detalja opisati i ukoliko je potrebno mogla bi se sačiniti i jedna informacija i proslijediti i stranci i odborniku Tolić Zlatku.

Slaven Gojković, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove je najprije odgovorio na pitanja odbornika Živka Vukičevića i Staniše Mikerevića obzirom da je u pitanju ista tematika. Rekao je, kada je u pitanju realizacija i priprema sanacije lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva i makadamskih ulica, da je izvršena javna nabavka, da je komisija odredila najboljeg ponuđača i da je trenutno u toku žalbeni period nakon čijeg isteka će doći do potpisivanja ugovora i početka rada, najverovatnije početkom maja mjeseca. Što se tiče pitanja koje je postavila odbornica Tanja Vračević, istakao je da je tačno da su bili pozivi iz osnovne škole „19. april“ i da su navodi koje je odbornica spomenula izvađeni iz konteksta cijele priče, da su bila dva poziva i da se učiteljima pokušalo objasniti da je opština Derventa u fazi ugovaranja sa veterinarskom stanicom iz Prnjavora i da je ugovor nakon tih razgovora i sklopljen, te da tek sada postoji mogućnost da se krene sa uklanjanjem pasa lutalica, naglašavajući da su uvijek bili prioriteti školska dvorišta. Upoznao je odbornike da je navedenim ugovorom precizirano da će nadzor vršiti komunalna policija, da vrijednost ugovora iznosi 10.000 KM i da je najveći problem u tome što savjest ljudi takva da niko ništa neće da prijavi iako postoje kaznene odredbe u slučaju da neko napusti životinju, tako da bi po njegovom mišljenju najprije svako trebao da poradi na sebi pa da se onda očekuje da u gradu nešto bude bolje. Takođe je odgovorio i na pitanje odbornika Tešendić Miodraga, vezano za izgradnju kanala na relaciji Novo naselje – Kasarna ističući da su radovi još uvijek u toku a prekinuti su zbog zimske sezone i da bi ubrzo trebali početi ponovo sa radom.

 derventa.ba

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here

*

code