Vijesti Privreda Brošura za investitore

Brošura za investitore

0

Javna ustanova „Turistička organizacija opštine Derventa“ početkom 2015. godine izradila je i izdala brošuru „Derventa-privredna destinacija“.

Derventa, privredna destinacija

Brošura je namjenski rađena za privrednike i investitore iz zemlje i regiona, koji žele da se upoznaju sa osnovnim geografskim i privrednim karakteristikama Dervente, te mogućnostima ulaganja u derventsku privredu.

U brošuri su navedeni podaci o privredi, infrastrukturi i investicionim prednostima Dervente, te parcelama za privredne objekte, turizmu i obrazovanju. Tu je i vodič za dobijanje građevinske dozvole. Publikacija je štampana u dvojezično, odnosno na srpskom i engleskom jeziku, u koloru na A5 formatu i na 12 stranica.

Turistička organizacija opštine Derventa

PODIJELI