Vijesti Politika Ko će biti novi potpredsjednik SO, a ko zamjenik načelnika opštine?

Ko će biti novi potpredsjednik SO, a ko zamjenik načelnika opštine?

0

Predsjednik Skupštine opštine Derventa, Jozo Barišić, sazvao je 25. sjednicu Skupštine opštine za četvrtak, 5. februar 2015. godine sa početkom u 10,00 časova.

skupstina opstine derventa 2015
Foto: arhiva

Prijedlog dnevnog reda 25. sjednice sadrži 16 tačaka. Na početku sjednice, Skupština opštine će se verifikovati mandate novim odbornicima, Milić Nenadu iz Srpske demokratske stranke i Marić Slaviši iz Partije demokratskog progresa, koji će nakon toga pristupiti činu polaganja svečane zakletve.

Nakon usvajanja Zapisnika sa 24. sjednice Skupštine opštine i Aktuelnog časa, odbornici će razmatrati Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Derventa za 2015. godinu, Prijedlog odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korišćenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja, Prijedlog odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja i Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izradi Strategije obrazovanja odraslih na području opštine Derventa.

Na dnevnom redu 25. skupštinskog zasijedanja razmatraće se i Prijedlog odluke o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Derventa u K.O. Derventa 2 RP RAMPA-SAJMIŠTE putem druge-ponovljene licitacije SLAVULjICA-PETROL d.o.o. Donji Ružević, Teslić , kao i Prijedlog odluke o davanju u zakup neizgrađenog zemljišta u svojini opštine Derventa u K.O. Derventa 2, putem prve licitacije zakupcu Lovačko udruženje Motajica Derventa na period od pet (5) godina.

Nakon razmatranja Izvještaja o realizaciji Programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini na području opštine Derventa, Skupština opštine će konstatovati prestanak funkcije potpredsjednika, Đukić Milanu, koji je izabran za delegata u Vijeću naroda RS, a nakon toga će se putem tajnog glasanja birati novi potpredsjednik Skupštine opštine od tri predložena kandidata. Kandidaturu za novog potpredsjednika istakle su tri političke stranke, OO SDP je predložio odbornika Fadila Pelesića, OO DNS uz podršku OO SP predložio je odbornika Miru Simića i OO SDS je predložio odbornika Nenada Milića.

Na ovoj sjednici odbornici će se izjašnjavati i o imenovanju novog saziva Opštinske izborne komisije Derventa, a nakon toga će se birati i novi zamjenik načelnika opštine umjesto Igora Žunića koji je izabran za poslanika u Narodnoj skupštine RS, a kandidata za zamjenika načelnika će na samoj sjednici predložiti načelnik opštine Milorad Simić.

derventa.ba

PODIJELI