Vijesti Društvo Донесена нова Наредба о радном времену трговинских и других објеката

Донесена нова Наредба о радном времену трговинских и других објеката

0

На приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине Дервента, доноси

НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских и других објеката
на територији Општине Дервента

1) У циљу превенције ширења вируса корона САРС-ЦоВ-2 и ЦОВИД-19 болести на територији општине Дервента и заштите спасавања становништва од 25.05.2020. године забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица на јавном мјесту.

2) Од 25.05.2020. године дозвољава се рад базенима, ”wellness” и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај.

3) До 08.06.2020. године забрањују се такмичарске активности спортских организација и спортиста.

4) Приликом обављања дјелатности субјекти из тачке 2. ове наредбе, као и сви остали субјекти којима је одобрено обављање дјелатности дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ ”Институт за јавно здравство Републике Српске” за спречавање појаве и ширења ЦОВИД-19 болести на радном мјесту.

5) Сви субјекти из тачке 4. ове наредбе могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ ”Институт за јавно здравство Републике Српске”.

6) Општинска управа и општинске службе дужне су организовати свој рад како слиједи:

  1. на улазу у све службене просторије органа из ове тачке које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављења дужих редова у затвореном простору,
  2. одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
  3. омогућити рад шалтер сале и матичне службе у општинској управи у радном времену од понедељка до петка, од 07:30 до 15:30 часова, уз контролу броја корисника услуга шалтер сале и матичне службе зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

7) У свим јавним установама и предузећима чији је оснивач Општина организовати
процес рада уз извршавање свих функција, обезбедити мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторијама гдје се пружају услуге.

8) ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима ресорног надлежног Министарства.

9) Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове наредбе обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

10) О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 9. ове Наредбе, свакодневно најкасније до 08:00 часова извјештавати команданта Општинског штаба за ванредне ситуације о предузетим мјерама и стању у областима за које су основане.

11) Органи јединица локалне самоуправе, те правна лица која врше јавна овлаштења
дужна су у случају доношења аката или измјена у начину рада без одлагања доставити извјештај о истом Стручно-оперативном тиму формираном за потребе Републичког штаба за ванредне ситуације.

12) Ступањем на снагу ове Наредбе, престаје да важи Наредба о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-16/20 од 11. маја 2020. године и Наредба о измјени Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-19/20 од 13. маја 2020. године.

13) Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ”Службеном гласнику општине Дервента”.

Број: 02-140-22/20
Датум: 26. мај 2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милорад Симић

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here