Vijesti Kultura i obrazovanje Стручна и техничка школа објавила информатор о занимањима за будуће средњошколце –...

Стручна и техничка школа објавила информатор о занимањима за будуће средњошколце – ВИДЕО

0

Једна од најважнијих одлука у животу свакако је прави одабир занимања, а пред почетак школске 2021/22 године Стручна и техничка школа припремила је информатор и видео презентације занимања која су доступна за упис у овој образовној установи да би будућим средњошколцима тај избор што више олакшала.

У информатору се наводи да је једна од предности Стручне и техничке школе то што по завршетку образовања ученици добијају конкретна занимања која су тражена на тржишту рада, али им се  пружа и могућност школовања на високо образовним установама.

Ипак, основни циљ установе је пружање ученицима потребних знања како из теоретске наставе, тако и из практичне наставе.

Осим овог примарног циља, оно што краси нашу школу су ваннаставне активности гдје ученици показују своју креативност и гдје кроз тимски рад развијају моралне и позитивне људске вриједности. Кроз виртуелну шетњу видео записима које су припремили стручни активи будући средњошколци ће доживјети атмосферу наше школе. У овом информатору ћемо вас упознати са занимањима која нуди Стручна и техничка школа, а поред информатора биће вам доступне и видео презентације. Ако нам укажете повјерење и одаберете нашу школу, ми ћемо се потрудити да то повјерење и оправдамо, истакла је директор Бранка Јовић.

ПЛАН УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

 НАЗИВ СТРУКЕРедни број занимањаНазив занимањаСтепенБрој одјељењаБрој ученика
 

 

 

 

 

        1

 

 

 

 

 

Машинство и обрада метала

 

1

Техничар ЦНЦ  технологија 

IV

 

1

 

24

 

2

 

Oбрађивач метала резањем

 

 

III

 

 

0,5

 

 

12

 

 

3

 

 

Бравар – заваривач

 

          III

 

0,5

 

12

 

2

 

Пољопривреда и прерада хране

 

 

 

4

 

 

Агротехничар

 

 

IV

 

 

1

 

 

24

 

    

 

         3

 

 

 

Економија,право и трговина

 

 

5

 

  Трговачки       техничар

 

         IV

 

 

0,5

 

 

         12

 

6

 

Царински техничар

 

         IV

 

0,5

 

         12

 

         4

 

Угоститељство и туризам

 

 

7

 

 

Кувар

 

 

           III

 

 

1

 

 

        24

 

 

УКУПНО

  

 

5

 

 

       120

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Техничар CNC технологије
Степен сложености: четверогодишња

Техничар за CNC технологије је четворогодишњи образовни профил који спада у подручје рада машинство и обрада метала. Овај профил захтјева одређену креативност и вјештину које ученик стиче израдом великог броја програма за обраду на овим машинама. Ово је најатрактивније занимање у машинству, јер обједињује пројектовање и производњу примјеном рачунара.

Поред савремених предмета базираних на рачунарској технологији, ученици стичу знања и из класичног машинства у оквиру предмета као што су: техничко цртање, механика, машински материјали, машински елементи.Техничар за CNC технологије између осталог изучава:

 1. Техничке материјале
 2. Технику цртања
 3. Рачунарско пројектовање
 4. Програмирање CNC машина
 5. Израда дијелова за CNC
 6. Моделирање дијелова
 7. Технолошки процеси

Обрађивач метала резањем
Степен сложености: трогодишња

Обрађивач метала резањем између осталог:

 • Планира, припрема, изводи и врши провјеру квалитета обављеног посла;
 • Рационално користи средства рада, енергију, материјал и вријеме;
 • Посједује одговарајућа знања за читање и разумјевање техничких цртежа и технолошке документације;
 • Припрема дневне извјештаје о производњи и елементе калкулације;
 • Комуницира са сарадницима, поручиоцима и странкама, поштујући принципе пословне културе;
 • Познаје и придржава се одредби и начела стандарда квалитета;
 • Познаје и адекватно користи разноврсне материјале који се користе при машинској обради резањем;
 • Рационално и адекватно употребљава алате за резање, стезање и контролу квалитета;
 • Познаје технологију обраде резањем и рукује алатним машинама (глодалице, стругови, рендисаљке, бушилице и тестере);
 • Правилно одабире резне алате и према одабраном алату одређује режиме резања;
 • Води рачуна о заштити здравља људи и околине у складу са хигијенско – техничким, противпожарним и другим мјерама заштите.

Бравар – заваривач
Степен сложености: трогодишња

Дужности овог образовног профила су: планирање, припрема и организовање браварских и заваривачких радова, израда дијелова металних конструкција механичком обрадом, спајање дијелова металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израда и монтирање металне конструкције и процесне опреме, контрола квалитета браварских радова према прописима и нормативима, заваривање поступком електролучног (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ) и електроотпорног заваривања, заваривање поступком гасног заваривања, спајање дијелова меким и тврдим лемљењем и лијепљењем, контрола квалитета рада при заваривању, очување здравља, околине и безбједности на раду при извођењу браварских и заваривачких радова.

ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Агротехничар
Степен сложености: четверогодишња

Агротехничар прати европске трендове у развоју агробизниса. Агротехничар организује и ради у пољопривредној производњи поштујући принципе еколошке производње житарица, поврћа, воћа, меса и млијека.

Програм се састоји од општеобразовног и стручног дијела, у којем ученик стиче и усваја основна знања и вјештине из области пољопривредне производње. Програм омогућава путовање на домаће и међународне сајмове.

Као агротехничар, ученик је оспособљен:

– препознати специфичност појединих технологија у биљној и анималној производњи, примијенити технологије узгоја биљне и анималне производње,
– употребљавати пољопривредне машине, уређаје, алате и опрему у биљној и анималној производњи,
– одабрати методе и средства за заштиту биља,
– спроводити начела добре пољопривредне праксе и одрживог развоја,
– пратити и примјењивати законске прописе заштите на раду и заштите животне околине,
– примјењивати основе предузетничког пословања и организације рада.

Ово занимање, агротехничар, пружа могућности запошљавања на различитим мјестима:

– рад у јавним установама као технички сарадник,
– самозапошљавање у систему пољопривредног предузећа,
– рад у ратарским, воћарским, виноградарским и винарским предузећима,
– рад у пољопривредним апотекама, пластеницима, стакленицима, пчелињацима, винотекама,
– рад на линијама за прераду пољопривредних производа…

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА

Царински техничар
Степен сложености: четверогодишња

Познато је да на подручју града  Дервенте  послује већи број иностраних компанија из различитих области машинства, обућарства, информационих технологија. Све компаније су извозно-увозно орјентисане  и за њихово успјешно пословање су потребни квалификовани радници, а међу њима приоритет имају царински техничари. Они ће бити стручно оспособљени да обављају послове припреме документације за извозно- увозно царињење за потребе поменутих компанија. С обзиром да се ради о увозу репео материјала и извозу готових производа, зашто им је потребно одобрење УИО за унутрашњу обраду,наши ученици ће бити оспособљени и за тај вид рада. Поред горе наведених могућности запослења, царински техничари ће бити оспособљени и за рад у шпедицијама. По сазнањима на граничном прелазу Брод ради око 30 шпедиција, а на граничном прелазу Градишка има преко 50 шпедиција, а свака има потребу за новим пријемом више радника. Због близине граничних прелаза пружа се и могућност запослења на граничним прелазима и царинским испоставама. Царински техничар као овлаштени службеник државне царинске службе проводи закон и прописе на подручју царина. Још неки од послова су:

 1. Врши царински надзор над робом и путницима на међународним граничним прелазима;
 2. Евидентира сваки значајнији увоз или извоз робе, као и промет робе и путника;
 3. Провјерава путне исправе особа које прелазе државну границу, њихов пртљаг и превозну документацију;
 4. Могућност наставка школовања на факултетима.

У нашој школи ћете научити да будете савјестан и добар радник на кога ће послодавац да буде поносан..

Трговачки техничар
Степен сложености: четверогодишња

Трговачки техничар стиче знања  из :

 1. области робне производње, функције новца, акумулације, пласмана капитала;
 2. израђује калкулацију набавне и продајне цијене робе;
 3. стиче знања о потрошачким кредитима, каматама,увозу и извозу робе;
 4. познаје организацију рада трговачког предузећа;
 5. влада техником непосредне продаје робе у различитим типовима продавница;
 6. објашњава и анализира настанак и развој маркетинга,истраживање тржишта;
 7. стиче неопходна знања из области пословног права.

Трговачки техничари показују и рекламирају робу потенцијалним купцима, показују њену функцију и на најбољи начин је рекламирају како би продаја била што боља. Без обзира на тип производа главни задатак трговачког техничара је заинтересовати  велетрговца или препродавача за свој производ и одговорити на сва питања клијената.

УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Кувар
Степен сложености: трогодишња

Занимање кувар – ученици се припремају за рад у угоститељству

Посао кувара обухвата:

 • Припремање разних топлих и хладних јела
 • Сервирање и декорисање јела
 • Требовање намирница
 • Складиштење робе

Посао кувара пружа могућност запослења, како код нас, тако и у иностранству. Кувари се могу запослити на пословима у угоститељским објектима, хотелима, ресторанима, превозним средствима (брод, авион, воз) итд.  Стручном кувару се отварају врата многих свјетских градова, при чему добијају могућност запослења у најбољим хотелима, најпознатијим ресторанима и елитним бродовима.

Наставни процес обухвата изучавање куварства као вјештине, при чему се упоредо врши стицање практичне обуке у школском ресторану и у разним угоститељским објектима.

Након завршеног трогодишњег школовања, ученици ће бити оспособљени за самостално обављање послова кувара.

Дервента Кафе

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here