Vijesti Politika 14. sjednica SG Derventa: Pred odbornicima izmjene Statuta i izbor načelnika odjeljenja

14. sjednica SG Derventa: Pred odbornicima izmjene Statuta i izbor načelnika odjeljenja

1

Četrnaesta sjednica Skupštine grada Derventa održaće se u četvrtak, 26. maja 2022. godine sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu 14. sjednice predloženo je 56 tačaka, među kojima će Skupština grada Derventa razmatrati Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Grada Derventa, a nakon toga na prijedlog Gradonačelnika Grada Skupština grada i imenovanje načelnika odjeljenja Gradske uprave Grada Derventa.

Na 14. sjednici odbornici Skupštine grada Derventa razmatraće Prijedlog odluke o prodaji nepokretnosti u svojini Grada Derventa označene kao k.č. broj 872 KO Lužani Bosanski putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije), kao i Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (građevinska parcela broj 15) u svojini Grada Derventa, u obuhvatu RP „INDUSTRIJSKA ZONA“, putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije).

Na dnevnom redu je razmatranje i Prijedloga Odluke o zamjeni nekretnina između Grada Derventa i ŠAINOVIĆ (Milenko) BOJANA, te prodaja nepokretnosti u svojini Grada Derventa putem druge licitacije za 21 lice u okviru Regulacionog plana „DERVENTA – SJEVER -LUG“.

Nadalje će se razmatrati i dva prijedloga odluka o utvrđivanju tržišne vrijednosti za gradsko građevinsko zemljište dodjeljeno prema rješenju o dodjeli na korišćenje gradskog građevinskog zemljišta bez naknade, Prijedlog Odluke o kupovini gradskog građevinskog zemljišta u svojini privrednog društva „FRUCTA-TRADE“ d.o.o. Derventa, Prijedlog Zaključka o prihvatanju inicijative za izmjenu dijela RP „GAKOVAC“ (k.č. broj: 2252/2 KO Derventa 1) i Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor članova Odbora za žalbe Grada Derventa.

Na 14. sjednici Skupštine grada razmatraće se Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Derventa za period 01.01. – 31.12. 2021. godine, te Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Derventa za period 01 .01. – 31. 03.2022. godine, kao i Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava posebnih vodnih naknada u 2021. godini i Izvještaj o godišnjem utrošku namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2021. godini.

Odbornici Skupštine grada na ovoj sjednici razmatraće dvije informacije i to Informaciju o stanju u oblasti kulture na području Grada i Informaciju o stipendiranju studenata i učenika u školskoj 2021/2022 godini.

Od kadrovskih pitanja na 14. sjednici razmatraće se dva rješenja o izvršenju pravosnažnih presuda Okružnog suda u Doboju kojim su poništena rješenja o razrješenju člana Odbora za praćenje primjene Kodeksa ponašanja Skupštine grada Derventa i rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za kulturu“ Derventa, te više prijedloga rješenja o razrješenju članova i imenovanju vršioca dužnosti članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Derventa, kao i o prijedlogu rješenja o imenovanju Savjeta za izradu izmjene dijela RP „GAKOVAC“.

derventa.ba

1 komentar

  1. Odmah su krenuli u pljačku gradskog zemljišta uz asistenciju,za debele pare plaćenih pijanih geometara iz Rugip Derventa,za tobožnje vještačenje posla kojim se i inače bave pa su u sukobu interesa.Geometri kao vještaci iz imenika vješaka vještače svoj posao koj rade kao zaposleni u Rugip-u to je kriminal i nepošteno i kažnjivo,ali to ne smeta mafijašima za koje pljačkaju gradsko zemljište Dervente.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here