Vijesti Politika 15. sjednica SO Derventa: Usvojen nacrt Rebalansa budžeta za tekuću godinu i...

15. sjednica SO Derventa: Usvojen nacrt Rebalansa budžeta za tekuću godinu i Odluka o sufinansiranju Osinjskog vodovoda od strane korisnika – VIDEO

0

 

Na 15. sjednici Skupštine grada Derventa usvojeni su Rebalans budžeta za 2022. godinu kojim se predviđen budžetski okvir za ovu godinu povećava za oko 2,5 miliona maraka.

Nakon usvajanja Programa mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te Plana za deratizaciju i dezinsekciju, odbornici su poveli raspravu o Programu korišćenja sredstava prikupljenih po osnovu posebnih vodnih naknada za 2022. godinu u iznosu od 364.000 maraka kojim će se realizovati sedam projekata ranije predviđenih Planom kapitalnih investicija za ovu godinu.

Odbornik PDP-a Mirko Petrić u svojoj diskusiji rekao je da se među ovim projektima trebala naći i rekonstrukcija Visećeg mosta u Lužanima, dok je šef kluba dobornika Pero Đurić stava da su se navedena sredstva trebala iskoristiti za izradu projekta ispravljanja korita Ukrine kako bi se potom zatražio novac i za provođenje tog projekta.

Zamjenik načelnika Siniša Jeftić podsjetio je odbornike da su se ovi projekti već našli u Planu kapitalnih investicija i da se sada ne raspravlja o projektima, nego samo sredstvima, te da je dokument tehničke prirode.

Ovo su namjenska sredstva, sredstva koja mogu biti isključivo potrošena na projekte određene vrste, za šta saglasnost daje nadležno ministarstvo. Dok ste imali skupštinsku većinu ova sredstva ste amandmanima preusmjerili na asfaltiranje puteva, zbog čega nisu mogla biti ni realizovana. To najbolje govori o vašim politikama, rekao je Jeftić.

Inače, iz ovih sredstava finansiraće se izgradnja ruralnih vodovoda (Agići (Nikolići), Kalenderovci, Kuljenovci, Donji Višnjik, G. Lupljanica i drugi) sa 105.000, kanalizacionih mreža (Izgradnja dijela kanalizacione/vodovodne mreže u ulici 1. maj i druge) sa 138.934, prelaza i mostova preko kanala i potoka sa 20.000, sanacija mosta na rijeci Ukrini u Donjem Detlaku sa 40.000, sanacija stubova mosta u Donjim Ceranima – Prljača sa 20.000, te uređenje plaže na rijeci Ukrini-Patkovača i odvodnih kanala u cilju zaštite od poplava sa po 20.000 KM.

Na pitanje odbornika SNSD-a Davora Simića, načelnik Odjeljenja za prostorno planiranje Spomenka Živanić je odgovorila da će se na mostu u Detlaku planira raditi antikorozivna zaštita i postavljanje drvene konstrukcije sa garancijom od 15 godina, nakon čega je dokument i usvojen.

Prilikom rasprave o Planu godišnjeg utroška namjenskih sredstava prikupljenih od prodaje šumskih drvnih sortimenata, odbornik Đurić je pitao dokle se došlo sa osnivanjem šumskog gazdinstva u Derventi i naglasio da je predviđenih 20.000 KM premalo sredstava po ovom osnovu.

Odbornik Socijalističke partije i vd direktora Šuma Srpske Slaven Gojković rekao je da se svim snagama radi na ponovnom uspostavljanju gazdinstva u Derventi.

Šumska uprava Derventa pokriva teritoriju Dervente, ali i Broda i Vukosavlja. Ono što se otpremi iz državnih šuma sa prostoja jedne lokalne zajednice 10 odsto ide u ove namjene, a taj iznos je na teritoriji grada oko 200.000 KM godišnje i privatne pume nemaju veze s ovim, pojasnio je Gojković.

Nakon duže rasprave, dokument kojim je predviđeno izdvajanje 20.000 KM za asfaltiranje puta u Crnči u zaseoku Liščići-Brezičani-Ninkovići, je usvojen.

Jednoglasnu podršku dobio je i Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Budžeta Grada Derventa
za 2022. godinu – Rebalans tako da je budžetski okvir povećan sa 19.432.884 na 22.050.000 maraka.

U rebalns budžeta Grada Derventa za 2022. godinu su uključene projekcije prihoda budžeta utvrđene prema izvršenju za pet mjeseci 2022. godine, a budžetski okvir povećan je i zbog povećanja ličnih primanja zaposlenih, povećanja budžetskog okvira Doma zdravlja, sredstava koja se očekuju od Republičke civilne zaštite za nabavku opreme za Teritorijalnu vatrogasnu spasilačku jedinicu i sredstava učešća građana u sufinansiranju vodovoda u južnom dijelu grada.

Prilikom usvajanja Odluke o sufinansiranju izgradnje vodovodne mreže za „Osinjski vodovod“ od strane korisnika kojom je predviđeno učešće lica od 1.500 KM, gradonačelnik Milorad Simić je itakao da već naredne sedmice očekuje malu svečanost u kojoj će zajedno sa domaćinima “odvrnuti prvu česmu” na tom području.

Ovo je projekat decenije u najmanju ruku, a do sada smo uradili oko 22 vodovoda. Najčešće je cijena koštanja bila oko 3.000 KM po domaćinstvu, te se radilo pola-pola sa mještanima. Tu cijenu za domaćinstva smo zadržali i danas u izmijenjenim okolnostima, kada lokalna zajednica plaća 2/3 vrijednosti, a za razliku od drugih zajednica, poput Teslića koji je “digao 7,5 miliona KM kredita, mi se nismo zaduživali. Uskoro nas očekuje primopredaja vodovoda i do tog trenutka oni koji žele mogu da se priključe pod ovim uslovima, dok će svi naknadni biti smatrani korisnicima i plaćaće taksu, naveo je Simić.

Nakon što je odbijeno više amandmana opozicionih stranaka ova odluka je usvojena jednoglasno.

Nakon dužih rasprava usvojen je i Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Grad Derventa kojim je utvrđena naknada od 150 KM za članove u ovim odborima.

Usvojeni su i prijedlozi odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada Derventa u obuhvatu RP „INDUSTRIJSKA ZONA“ putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije), odluke o izradi izmjene dijela RP „GAKOVAC“ (k.č. broj: 2252/2 KO Derventa 1), odluke o prihvatanju ponuđenog zemljišta kao poklona od ranijeg vlasnika Šljoka (Alija) Jasmina, bez naknade, kao i Prijedlog Zaključka o prihvatanju inicijative za izmjenu dijela RP „GAKOVAC“ (k.č. broj: 1150, 1151, 2319/1, 2321, 2322 i 2323 KO Derventa 1).

Usvojeni su i izvještaji o realizaciji Programa sanacije i održavanja lokalnih putnih pravaca na području Grada Derventa u 2021 godini i o realizaciji utrošenih sredstava za zajedničku komunalnu potrošnju u 2021. godini planiranih Budžetom Grada Derventa za 2021. godinu.

Odbornici Skupštine grada na ovoj sjednici razmatrali su i prihvatili informacije o poslovanju privrede na području Grada u 2021. godini, o zapošljavanju na području Grada, broju i strukturi nezaposlenih lica kao i potrebnim kadrovima za razvoj Grada Derventa, o radu nevladinih organizacija i udruženja građana na području grada i o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva u 2021. godini.

Prihvaćeni su i prijedlozi rješenja o razrješenju potpredsjednika Skupštine grada Derventa, rješenja o razrješenju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za izbor članova Odbora za žalbe opštine Derventa, te rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za izbor članova Odbora za žalbe Grada Derventa,

Odbornici su usvojili i prijedloge rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi „Sportski centar“ Derventa, rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi „Centar za kulturu“ Derventa, rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi Gerontološki centar Derventa i prjedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj predškolskoj ustanovi „Trol“ Derventa.

Derventa Cafe

 

 

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here