Vijesti Politika 20. sjednica SG Derventa: Podrška programima rada i finansijskim planovima javnih ustanova...

20. sjednica SG Derventa: Podrška programima rada i finansijskim planovima javnih ustanova i preduzeća

0

Na 20. sjednici Skupštine grada Derventa usvojeni su programi rada i finansijski planovi niza javnih ustanova i preduzeća.

Nakon polaganja zakletve novog odbornika SDS-a Slavka Topalovića koji je u odborničkim klupama zamijenio Peru Đurića, izabranog u Narodnu skupštinu Republike Srpske, Skupština grada Derventa usvojila je Prijedlog odluke o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Grada Derventa.

Na ovaj način želimo da poljoprivredno zemljište pogodno za proizvodnju stavimo u upotrebu. Nakon usvajanja ove odluke uslijediće identifikacija zemljišta koje je pogodno za obradu, a radi se o oko 300 hektara rasoređenih u 800 čestica. Potom će Skuptina raspisati javni oglas za davanje u zakup, pojasnio je načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Slaven Pašalić.

Na sugestiju odbornika Milorada Novakovića da bi lica koja već obrađuju predmetno zemljište trebala imati prednost pri davanju u zakup, Pašalić je rekao da ta lica ovom odlukom imaju prednost, ali da su trebala da to zemljište uzmu u zakup i prije ove odluke. Odluka je na kraju usvojena jednoglasno.

Prilikom diskusije o Prijedlog odluke o uslovima, načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka na području grada Derventa, odbornik PDP-a Mirko Petrić se osvrnuo na mogućnosti provođenja odluke, smatrajući da se odlukom previše obaveza nameće Odjeljenju za inspekcije, te naveo da je važno provođenje edukacije o ovoj temi.

Odbornik SDS-a Branko Katanić je rekao da je važno da se uredi oblast zbrinjavanja napuštenih životinja, te predložio da Grad ide u u pravcu osnivanja odgovarajuće službe ili azila koji bi riješio ovaj problem.

Odbornik Socijalističke partije Slaven Gojković podsjetio je da ova odluka predstavlja usavršavanje već postojeće odluke.

Ova odluka definiše kako se drže kućni ljubimci i kako se mogu nabaviti, a drugim odlukama se uređuje zbrinjavanje napuštenih životinja. Pitanje azila je jedna veoma skupa investicija, a ovaj problem riješavamo potpisujući ugovore sa službama iz drugih gradova. Pse lutalice dovode naši sugrađani, niko drugi, i to treba sankcionisati, naveo je Gojković.

Slavko Tomaš, šef kluba odbornika SNSD-a, je rekao da se rasprave vrlo brzo pretvore u političku priču.

U oktobru je donesen nacrt ove odluke, a nakon toga je provedena javna rasprava, na koju nije stigao nijedan prijedlog odbornika. Imali smo mogućnost da damo prijedloge tada, a sada da se na odluku djeluje amandmanski, što opet nije slučaj. Koliko su odluke provodive, saznaćemo kad se počne provoditi, Možemo ih mijenjati i prilagođavati, naveo je Tomaš.

Načelnik Odjeljenja za inspekcije Đurđa Dodig Pijetlović je ocijenila da odluka unaprijeđuje postojeće stanje, te da je provodiva.

Ovom odlukom dobijamo mogućnost za kažnjavanje nesavjesnih vlasnika ljubimaca u većem obimu. Mi imamo potpisane ugovor sa službama, ali takvo zbrinjavanje košta vlasnike, pa je u praksi lakše ostaviti psa na javnoj površini, istakla je načelnica inspekcije.

Odluka je na kraju usvojena sa 21 glasom za.

Slavko Topalović prilikom polaganja zakletve

Usvojen je potom i Prijedlog odluke o prodaji dvije garaže u svojini Grada Derventa na području katastarske opštine Derventa 1 putem licitacije.

Ukupno imamo oko 40 garaža, a odluka je da se prvo prodaju one koje nemaju zakupce, kakav je slučaj sa ove dvije, rekla je načelnica Odjeljena za prostorno planiranje Spomenka Živanić, odgovarajući na pitanje odbornika PDP-a Mirka Petrića.

Prijedlog odluke o osnivanju Foruma za bezbjednost građana Grada Derventa dobio je podršku 19 glasova odbornika, a jedan više Nacrt Strategije razvoja socijalnog stanovanja Grada Derventa za period 2023–2031, nakon nekoliko diskusija.

Šef kluba odornika SDS-a Branko Katanić je poručio da je stambena politika veliko i značajno pitanje, te da je dobro da su u Strategiju, pored osoba u stanju trajne potrebe, uključeni i mladi bračni parovi i kadrovi za koje postoji potreba u lokalnoj zajednici.

Ranije smo predlagali amandman za izdvajanje sredstava za pomoć pri rješavanju stambenih pitanja mladih bračnih parova, slično kako je to urađeno u Doboju. Bilo bi dobro da se u Strategiju uključe programi za podršku ovoj populaciji, bilo kroz nadogradnju postojećih i izgradnju novih stambenih jedinica, naveo je Katanić.

Odbornica PDP-a Sanja Dimitrić podsjetila je da je i ova stranka predlagala da se stambene jedinice stave na raspolaganje nedostajućim kadrovim, konkretno pedijatrima, te upitala odakle izvor za navode da se u periodu 2016-2020 u Derventu doselio i odselio približno isti broj ljudi.

Načelnik Srđan Nović je pojasnio da Strategija predstavlja okvirni dokument, kojim se definiše jedna cjelokupna oblast.

Jedan od ciljeva ove Strategije je, između ostalog, povećanje fonda jedinica stambenog stanovanja. Takođe, dokument nas ne ograničava u namjeri da uvedemo subvencije za rješavanje stambenih pitanja za pojedine kategorije. Podatak o migracijama je preuzet sa zvaničnog podatka Zavoda za statistiku, rekao je Nović, dodajući da će nakon usvajanja Nacrta uslijediti javna rasprava.

Prilikom rasprave o programu rada i finansijskom planu za tekuću godinu Doma zdravlja Derventa dr Mirko Šaran je otkrio da se ovih dana obavlja rekonstrukcija stanice Hitne pomoći, nabavke opreme i osposovljavanje kadrova kako bi se poboljšali uslovi za pružanje primarne zdravstvene zaštite pacijentima.

Naši saradnici u ovom poslu su profesori Univerziteta u Bajoj Luci i naše osoblje ide na edukaciju kako bi podigli nivo primarne zdravstvne zaštite, prije svega u zbrinjavanju i transportu pacijenata. Nova bolnica u Doboju je na pola sata udaljenosti od Dervente i mi moramo biti maksimalno sposobljeni za te radnje. Na primarni nivo zdravstene zaštite otpada čak 70 odsto potreba stanovništva i ako mi ne pružimo adekvatnu pomoć na vrijeme onda nema koristi graditi bolnice, naglasio je dr Šaran.

On je rekao da je vrijeme da prestanu „političke priča na temu porodilišta“ jer nije realno da se pravi porodilište za porode koji u prosjeku dolaze na svakih 5 dana, te zbog toga stalno angažovati petnaestak zaposlenih.

Naš cilj danas je da budemo prvi kvant pomoći na najvišem nivou i da spasimo živote pružajući transport, pratnju, kvalitetne doktore, što nije nimalo lako jer su deficitarni i na nivou Srpske. Moramo se maksimalno se posvetiti zaštiti i privlačenju kadrova, poručio je dr Šaran.

Odbornik SP-a Slaven Gojković se složio da lokalna zajednica treba uraditi što više na opremanju Doma zdravlja, te pitao na koji način se određuje da li se pacijent prevozi vozilom Hitne pomoći do zdravstvene ustanove ili samostalno.

Trudimo se da sva vozila budu u pogonu, naveo je Šaran, dodajući da bi od velike pomći bilo iznalaženje sredstava za drugog dežurnog doktora, što bi omogućilo da jedan doktor izađe na teren i da prvu stručnu dijagnozu na licu mjesta i da se eventualno već tada pacijent uputi u drugu zdravstvenu ustanovu ako je potrebno.

Trudimo se da pacijente pregledamo praktično dok su u vozilima, a čak smo omogućili da one pacijente koji imaju potrebu za neuro-hirurško zbrinjavanje, u slučaju saobraćajki ili padova, odmah vozimo u Banjaluku. Postoji raskorak između želja i mogućnosti, a ako primarnu zaštitu uradimo na pravi način spasićemo ogroman broj ljudi. Zdravstvene usluge u sekundarnom i tercijalnom nivou, odnosno bolnice, su sofisticirane i nezamislivo je da mi to obezbijedimo u maloj lokalnoj zajednici, prije svega kadrovski. Ja sam najveći zagovornik porodilišta, tamo sam potrošio dobar dio svog života, ali je to je sada nemoguće bez anesteziologa, operacione sale i kadra, istakao je dr Šaran, dodajući da se ove godine planiram nabavka digitalnog mamografa, nakon što je osavremenjena rendgen služba i laboratorija.

Odbornik PDP-a Mirko Petrić ocijenio je da primarni nivo zdravstvene zaštite zahtjeva mnogo veće učešće lokalne zajednice.

Ranije su ruke „ostale spuštene“ na prijedlog da se nabavi sanitetsko vozilo, a grad Derventa još nije donio odluku o nabavci digitalnog mamografa. Liječenje 3-4 karcinoma dojke košta kao sva oprema koju radiologija ima, tako da znamo koliko je značajna prevencija. Edukacija kadrova je jako važna i brojne poslove više ne može raditi niko osim visokoobrazovanih kadrova, rekao je Petrić.

Zamjenik gradonačelnika Siniša Jeftić je istakao, osvrćući se na Petrićevo izlaganje, da je u ovoj oblasti urađeno mnogo i da se ne govori mnogo o urađenim projektima.

Budžet za ovu oblast je 5,3 miliona KM, a unapređeni su uslovi rada, oprema i plate medicinara. Dok ste vi predlagali, mi smo aplicirali i osigurali sanitetsko vozilo preko Vlade Srpske, a i sami smo intervenisali iz budeta da se obnovi vozni park. Sve što ste predlagali, urađeno je duplo. Iz budžeta lokalne zajednice isplaćene su stimulacije za sve što su medicinari prošli u doba korone, nabavljen je i novi rendgen aparat, podsjetio je Jeftić.

Program rada i finansijski plan Doma zdravlja su usvojeni sa 20 glasova za.

Jednoglasno i bez većih rasprava su usvojeni programi rada i finansijski planovi za 2023. godinu Centra za socijalni rad, Narodne biblioteke „Branko Radičević, Centra za kulturu, Turističke organizacije grada Derventa, vrtića „Trol“ i Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“.

Prilikom rasprave o Sportskom centru, odbornik PDP-a Mirko Petrić je pitao da li u ovoj ustanovi postoje kadrovski kapaciteti za obavljanje svih poslova, kao i dokle se stiglo sa projektom uređenja Partizanovog igrališta.

Sa 11 zaposlenih smo ostvarili prihode od 195.000 KM prošle godine i imamo dovoljan broj zaposlenih. Mi trenutno održavamo Partizanovo, dok se ne završi projekat uređenja koji provodi Grad Derventa, rekao je direktor ustanove Miroslav Simić.

Petrić je prilikom rasprave o program rada i finansijskom planu Gerontološkog centra pitao da li će ustanova moći funkcionisati s obzirom da nije predviđen grant lokalne zajednice, kao i dokle se došlo sa nabavkom sanitetskog vozila za ovu ustanovu.

Vršilac dužnosti direktora Borko Kitić je rekao da su ove godine predvidjeli dosta veće prihode jer ustanova sada ima 97 korisnika, umjesto 67 kada je preuzeo dužnost.

Veći je broj nepokretnih lica i za njih je cijena smještaja dosta veća u odnosu na pokretna, tako da je povećan prihod od djelatnosti. Ako se ukaže potreba mijenjaćemo cijenu smještaja, koja je manja u odnosu na druge slične ustanove. Imamo i nešto ušteđenog novca, a ako bude potrebe obećana je pomoć i lokalne zajednice, rekao je Kitić.

Sa 60.000 KM od Ministarstva zdravlja i 5.000 lokalne zajednice izabran je najpovoljniji ponuđač i do 15. februara se očekuje isporuka vozila, dodao je Kitić.

Odbornicu PDP-a Sanju Dimitrić zanimalo je kako ustanova funkcioniše sa većim brojem korisnika, kada je broj zaposlenih ostao isti.

Imamo nešto manje zaposlenih od potrebnog broja, ali je po sadašnjoj sistematizaciji broj njegovatelja popunjen. Plan je da se napravi nova sistematizacija sa većim brojem radnika gdje to bude potrebno, kazao je Kitić.

Odbornik SP-a Slaven Gojković je izrazio zadovoljstvo jer se ustanova više ne smatra „fantomskom“ i što je na putu da bude samoodrživa.

Programi rada i finansijski planovi za ove dvije ustanove su takođe usvojeni jednoglasno.
Bez rasprave je usvojen Izvještaj o realizaciji raspodjele novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela na području Grada Derventa u 2022. godini, kojim se konstatuje da je u prošloj godinu isplaćen najveći iznos podsticaja do sada.

Podršku odbornika dobili su i prijedlozi odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Derventa i odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Derventa, te prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Derventa.

Slavko Bojanić iz SDS-a će zamijeniti Peru Đurića na mjestu zamjenika predsjednika Komisije za izbor i imenovanje Skupštine grada Derventa, a Slavko Topalović na mjestu zamjenika predsjednika Odbora za zaštitu ljudskih prava, društveni nadzor i predstavke Skupštine grada Derventa.

Goran Vukićević je imenovan za člana Upravnog odbora Javne ustanove Turistička organizacija grada Derventa, dok su Drago Latinović, Dario Bašić i Gordana Gvero su imenovani za članove Upravnog odbora Javne ustanove Sportski centar.

Jasmina Radanović, Sanja Pijetlović i Slobodan Stjepanović su imenovani za članove Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu, a Vesna Stojanović i Danijela Subotić za članove Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad, dok je Daliborka Kovačević vršilac dužnosti člana Upravnog odbora navedene sutanove.

U Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja su imenovani Milena Vasić, Saša Panić i Saša Mrđa.

Derventa Cafe

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here