Vijesti Politika 31. sjednica SG: Pred odbornicima raspodjela suficita

31. sjednica SG: Pred odbornicima raspodjela suficita

0

Trideset prva redovna sjednica Skupštine grada Derventa održaće u četvrtak, 30. maja, odlučeno je ovo na sjednici Kolegijuma.

Pred odbornicima će se naći 34. tačke, među kojima je Prijedlog odluke o raspodjeli utvrđenog sufiita i Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju budžeta za 2024. godinu – Rebalans budžeta za 2024. godinu.

Skupština će raspravljati i o Izvještaju o radu gradonačelnika i radu Gradske uprave u 2023. godini i izvršenju budžeta za 2023. godinu, te Prijedlogu odluke o pristupanju izrade Strategije razvoja grada Derventa za period 2025. -2032. godina.

USAGLAŠENE TEME ZA PRIJEDNOG DNEVNOG REDA 31. SJEDNICE SKUPŠTINE GRADA DERVENTA

1. Prijedlog odluke o raspodjeli utvrđenog sufiita;
2. Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju budžeta Grada Derventa za 2024. godinu – Rebalans budžeta Grada Derventa za 2024. godinu;
3. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (građevinska parcela broj 15) u svojini Grada Dervente, u obuhvatu RP „INDUSTRIJSKA ZONA“, putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije);
4. Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti u svojini Grada Dervente, označene kao k.p. broj: 872 KO Lužani Bosanski putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije);
5. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada Dervente, u obuhvatu RP „DERVENTA-SJEVER-LUG“, putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije);
6. Prijedlog Odluke o kupovini gradskog građevinskog zemljišta u svojini Jevremović (Jovo) Zorke iz Dervente;
7. Prijedlog Odluke o kupovini gradskog građevinskog zemljišta u svojini Bojkovac (Viktor) Vitomira iz Dervente;
8. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina između Grada Dervente i Živanić (Nikola) Spomenke i Batanjski (Nikola) Slađane;
9. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada Dervente, a radi oblikovanja-kompletiranja građevinske čestice Petrić (Sretko) Mirku iz Dervente;
10. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada Dervente, a radi oblikovanja-kompletiranja građevinske čestice privrednom društvu „D i S EUROSTANDARD“ d.o.o. Prnjavor,
11. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada Dervente, a radi oblikovanja-kompletiranja građevinske čestice Becker Klaus Albertu;
12. Prijedlog Odluke o prihvatanju ponuđenog zemljišta, kao poklona, bez naknade od posjednika VIDAKOVIĆ (Ljubo) PREDRAGA;
13. Prijedlog Odluke o prihvatanju ponuđenog zemljišta, kao poklona, bez naknade od posjednika GOJIĆ (Rade) VINKA;
14. Prijedlog Odluke o prihvatanju ponuđenog zemljišta, kao poklona, bez naknade od posjednika GOJIĆ (Vinko) NEVENA;
15. Prijedlog Odluke o prihvatanju ponuđenog zemljišta, kao poklona, bez naknade od posjednika GAŠPAR IVANA;
16. Prijedlog Odluke o donošenju izmjene dijela RP „JUG“;
17. Prijedlog Odluke o donošenju izmjene dijela RP „GAKOVAC“- 4;
18. Prijedlog Zaključka o prihvatanju inicijative za izmjenu dijela Regulacionog plana „CENTAR ZAPAD“;
19. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju u zakup bivših školskih prostorija u Kovačevcima KO Bunar neposrednom pogodbom po početnoj cijeni zakupnine;
20. Prijedlog odluke o pristupanju izrade Strategije razvoja Grada Derventa za period 2025. – 2032. godina;
21. Prijedlog odluke o privatizaciji četiri državna stana;
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na dijelu katastarske parcele označene kao k.č 651 KO Drijen;
23. Prijedlog programa korišćenja posebnih vodnih naknada za 2024. godinu;
24. Prijedlog godišnjeg plana utroška namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2024. godini;
25. Prijedlog odluke o objavljivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Derventa;
26. Izvještaj o radu Gradonačelnika i radu Gradske uprave Grada Derventa u 2023. godini;
27. Izvještaj o radu Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Grada Derventa u 2023. godini;
28. Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Derventa za 2023. godinu;
29. Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Derventa za period 01.01.-31.03.2024. godine;
30. Izvještaj o radu Odbora za žalbe Grada Derventa;
31. Informacija o zapošljavanju na području Grada, broju i strukturi nezaposlenih lica, kao i potrebnim kadrovima za razvoj Grada;
32. Informacija o poslovanju privrede na području Grada u 2023. godini;
33. Informacija o stanju u oblasti kulture na području Grada i
34. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Derventa.

Derventa Cafe

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here