Vijesti Politika Aktualac 25. sjednice SO Derventa: O divljim deponijama, kućnim brojevima, demografiji, javnoj...

Aktualac 25. sjednice SO Derventa: O divljim deponijama, kućnim brojevima, demografiji, javnoj rasvjeti…

0

Na prošlosedmičnom zasjedanju opštinskog parlamenta „aktuelni čas“ bio je prilično obiman.

Odbornik SDS-a Pero Đurić konstatovao je da se smanjio broj studenata sa 234 iz 2014. godine na 141 ove školske godine. Predložio je da posebna tačka dnevnog reda bude demografsko stanje, te da se preduzmu mjere sa podršku mladi bračnim parovima.

Načelnik opštine Milorad Simić rekao je da se radi o važnom pitanju koje opozicija zloupotrebljava u dnevno-političke svrhe, te da se taj proces dešava i u okolnim zemljama. Podsticaji za mlade bračne parove moraju biti adekvatno riješeni ne bi li se eliminisali poteškoće koje se mogu javiti u njihovom provođenju, poput razvoda. Broj stipendista je manji, ali će zbog toga biti proširen broj studenata stipendista prve godine, te povećan iznos stipendije.

Đurić je prokomentarisao da on ovo pitanje ne iznosi zbog politike i birača, nego kao neko ko je zabrinut za budućnost Republike Srpske i da se treba na vrijeme suočiti sa ovim problemom. Simić je odgovorio da ovaj saziv skupštine ne može riješiti sve probleme sa kojim se suočavamo, ali da je Derventa opština za primjer, i da u onom dijelu u kojem ima nadležnosti napreduje veoma dobro, poput izdvajanja sopstvenih sredstava za Kapitalni budžet.

Predrag Lazarević, odbornik NDP-a, tražio je informaciju o početku radova na putnim pravcima za koje se opština dugoročno zadužila.

Načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalnu oblast Goran Jevtić rekao je da su radovi prošle godine, zbog završetka građevinske sezone, zaustavljeni, ali da su dolaskom ljepšeg vremena započeli radovi na dionici Osinja – Pojezna.

Odbornik PDP-a Drago Nagradić pitao je da li postoji mogućnost da opština preuzme finansiranje postavljanja novih kućnih brojeva, odnosno da se građani bolje upoznaju sa čitavim procesom.

Načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalnu oblast Goran Jevtić podsjetio je da aktuelni saziv odbornika donio odluku da se Derventa uključi u projekat uspostavljanja adresnog registra, odnosno ukidanja „bb brojeva“, u saradnji sa ambasadom Švedske. Kućne brojeve izrađuju Pošte Srpske i privatnai subjekti, što je ostavljeno na izbor korisnicima. Opština nije u mogućnosti da izdvoji pola miliona ili više maraka, tako da je ostavljeno sugrađanima da odaberu ko će da im postavi kućne brojeve prema rješenjima koja im se dostavljaju na kućne adrese ili koje dobijaju u Odjeljenju za stambeno-komunalnu oblast.

Nagradić je prokomentarisao da bi bilo dobro da se izvođač odabere na javnim nabavkama da bi se spriječila mogućnost da kućni brojevi ne bi bili raznoliki, ali je Jevtić odbacio tu mogućnost rekavši da je pravilnikom izgled tablice sa brojem strogo određen.

Odbornik SDS-a Božidar Savović pitao je da li je pokrenuta inicijativa za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije u Potočanima.

Načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalnu oblast Goran Jevtić potvrdio je da je održan sastanak sa predstavnicima tog dijela grada, te da če se u narednom periodu provoditi aktivnosti na utvrđivanju visine vrijednosti projekta. Intenzivno se razmišlja o nastavljanju zacjevljenja potoka, uz pomoć Vlade i drugih donator.

Odbornicu PDP-a Sanju Dimitrić zanimalo je šta se može preduzeti da bi se zaštitila imovina građana koja je, smatra, ugrožena zbog toga što se javna rasvjeta gasi jedan ili dva sata poslije ponoći, a ugostiteljski objekti rade i duže.

Načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalnu oblast Goran Jevtić pojasnio je da se ulična rasvjeta gasi radi uštede. Ove godine potrošiće se u tu svrhu 250.000 maraka, što nisu mala sredstva, a uštede ostvarene gašenjem se mogu bolje iskoristiti. Ako skupština donese odluku o uvećanju ove stavke na 350.000 ili više maraka, rasvjeta može raditi i čitavu noć, kao i sada u glavnim ulicama. Pitanje je i opravdanosti, s obzirom da nema velikog broja ljudi, osim vikendom, koji se u tom periodu nalazi na ulicama.

Odbornica Dimitrić rekla je da se pitanje više odnosilo na bezbjednost materijalnih dobara i sigurnosti građana, a ne na analizu stanja.

Načelnik opštine Milorad Simić kazao je da je opredjeljenje opštinskog rukovodstva da se ide u proširenje mreže javne rasvjete i modernizaciju postojeće, zbog čega su uštede neophodne.

Šef kluba odbornika SDS-a Branko Katanić uputio je pitanje Odjeljenju za inspekcijske poslove u vezi divljih deponija, poput one na Tetimi. Koliko je odjeljenje imalo intervencija po prijavama građana, odnosno šta se planira uraditi po ovom putanju u narodnom periodu?

Predsjednik kluba odbornika SNSD-a Denis Pijetlović rekao je da je “Komunalac” mnoge divlje deponije sanirao, ali da su ponovo nastajale na istim mjestima, te da je jedan od problema to što dio mještana seoskih sredina odbija da plaća uslugu odvoza smeća, zbog čega ga odlažu u okolinu. Pitao je načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalnu oblast da li ima sredstava u budžetu koja bi se odvojila za saniranje divljih deponija?

Načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalnu oblast Goran Jevtić rekao je da su odlagališta smeća i odvoz u Derventi prilično dobro uređeni, ali problem uglavnom predstavljaju nesavjesni sugrađani seoskih i prigradskih naselja koji smeće odlažu na divlje deponije prilikom kretanja prema gradu. Pozvao je na dalju edukaciju djece u porodicama i školama. Ne postoje konkretna sredstva za ovu namjenu, ali će se, kao i prije nekoliko godina, morati pokrenuti proces evidentiranja deponija i određivanja iznosa potrebnih sredstava za njihovu sanaciju.

Odbornik SNSD-a Radovan Pazurević složio se sa idejom o boljoj edukaciji djece o ekološkoj svijesti, ali je naglasio da se takođe treba pooštriti inspekcijski nadzor i uvesti stroža kaznena politika.

Odbornik SDS-a Vlado Kovačević smatra da stanovnici gradskog područja, prilikom renoviranja svojih stanova, građevinski otpad odlažu na Patkovaču ili Tetimu, a da mještani sela imaju svoje divlje deponije.

Odbornik Denis Pijetlović rekao je da su u jednom od slučajeva u otpadu pronađeni dokazi da je dovezen iz sela, te da je neophodno da odbornici apeluju u sredinama iz kojih dolaze da se prihvati plaćanje odvoza otpada čiji je iznos, kako je rekao, simboličan.

Odbornik Pero Đurić predložio je da „Komunalac“ na divlje deponije postavi kontejnere koje će odvoziti, na šta je Pijetlović rekao da to nije tako jednostavno, te da je osim odvoza, potrebno uraditi više radnji kako bi se otpad zbrinuo, što košta.

Odbornik SDS-a Željko Nagradić skrenuo je pažnju na činjenicu da su za mnogo bezazlenlenije prekršaje propisane stroge kazne, pa i u slučaju nepropisnog odlaganja otpada treba pristupiti isto.

Načelnik opštine Milorad Simić naglasio je da službe djeluju po svakoj prijavi, ali da je potrebno provoditi i ekološke akcije, te strogo kažnjavati nesavjesne. Takođe, i odvoz smeća se ne može smatrati nametom, to je velika potreba svih.

Načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove Mile Tadić rekao je da ovo odjeljenje postupa odmah po svim prijavama građana, u prilog čemu govori i nekoliko slučajeva u kojem su u otpadu pronađeni tragovi u vezi počinilaca, koji su sankcionisani. Ponovo je pozvao sve zainteresovane da daju prijedloge kojim bi službe mogle da unaprijede svoj rad, te najavio intenzivniji rad u narednom periodu.

Derventa Cafe

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here