Vijesti Društvo Dom zdravlja odgovorio na pitanja odbornika Mirka Zemunovića

Dom zdravlja odgovorio na pitanja odbornika Mirka Zemunovića

0

Iz derventskog Doma zdravlja na adresu e-pošte portala Derventa Cafe stigli su odgovori ove ustanove na pitanja odbornika Mirka Zemunovića (DNS) postavljenim na 12. sjednici Skupštine grada Derventa. 

S obzirom na postavljena pitanja uvaženog odbornika gospodina Mirka Zemunovića na 12. sjednici Skupštine Grada Derventa, a tiču se obrazloženja pojedinih stravki u Finansijskom planu JZU Doma zdravlja Derventa za 2022. godinu i zbog načina na koji su postavljena pitanja, moguće zloupotrebe i pogrešne interpretacije, u cjelosti javno objavljujemo odgovore u medijima, stoji u saopštenju koje potpisuje direktor Doma zdravlja Mirko Šaran.

Pitanje broj 1. Zašto je u Finansijskom planu JZU Doma zdravlja Derventa za 2022 godinu planiran iznos od 5.000 KM za dnevnu štampu?

Odgovor: Sa navedene stavke vrši se nabavka Derventskog lista kao lokalnog glasila i taj iznos na godišnjem nivou iznosi oko 4.000,00 KM, dok se ostatak odnosi na pretplatu na Službeni glasnik RS, Službeni glasnik BiH, stručne medicinske časopise, kao i pretplata na časopis Finrar (časopis za finansije i računovodstvo).

Pitanje broj 2. Zašto je u Finansijskom planu JZU Doma zdravlja Derventa za 2022 godinu planiran iznos od 10.000 KM za mobilne telefone ?

Odgovor: Vodeći računa o potrebama i organizaciji rada prilikom pružanja zdravstvene zaštite radi pravovremenog reagovanja, zaključili smo ugovor sa MTEL a.d. Banja Luka koji obuhvata 43 broja telefona sa zatvorenom linijom-internom vezom (po jednom broju se plaća fiksno 11,70 KM mjesečno) što na godišnjem nivou iznosi 6.037,20 KM. Ove brojeve koriste: doktori medicine, vozači vozila hitne medicinske pomoći, vozači za sanitetski prevoz pacijenata, odgovorni medicinski tehničari i radnici zaposleni na održavanju objekata. Nadalje, imamo 8 brojeva telefona koji imaju otvorenu liniju gdje je maksimalna potrošnja na mjesečnom nivou 50,00 KM odobrena Pravilnikom o korišćenju mobilnog telefona u JZU Domu zdravlja Derventa, a prosječna potrošnja po ovim brojevima iznosi do 20 KM što iznosi 2400,00 KM na godišnjem nivou. Ove brojeve koriste rukovodioci unutrašnjih organizacionih jedinica. Pravilnikom o korišćenju mobilnog telefona u JZU Domu zdravlja Derventa direktoru je odobrena maksimalna mjesečna potrošnja do 150 KM, a prosječna potrošnja iznosi 120,00 KM. Ovakav način komunikacije se pokazao efikasnim a posebno u uslovima izazvanim pandemijom korona virusa.

Pitanje broj 3: Zašto je u Finansijskom planu JZU Doma zdravlja Derventa za 2022. godinu planiran iznos od 4.000 KM za troškove reprezentacije?

Odgovor: Troškovi reprezentacije se odnose na osnovne potrebe dočeka gostiju, doček učesnika seminara i edukacija koje organizuje JZU Dom zdravlja Derventa za potrebe usavršavanja novih metoda liječenja koje pohađa medicinski kadar „Doma zdravlja“, takođe za organinizovanje stručnih sastanaka sa direktorima drugih zdravstvenih ustanova sa regije i drugih značajnih gostiju i funkcionera.

Dr Mirko Šaran

Pitanje broj 4: Zašto je u Finansijskom planu JZU Doma zdravlja Derventa za 2022. godinu planiran iznos od 90.000 KM kao ostali nepomenuti rashodi i na šta se odnose?

Odgovor: U ovoj stavci su planirani troškovi za zdravstvene usluge Dom zdravlja Derventa radi sanitarne preglede za zaposlene u onim djelatnostima na području Grada Derventa gdje je zakonom propisana ova obaveza, ali pod nadzorom Instituta za javno zdravstvo RS i po jednoj sanitarnoj knjižici „Instutu“ plaćamo 34 KM, ako godišnje u prosjeku uradimo 883 sanitarne knjižice, to su na godišnjem nivou troškovi preko 30.000 KM (Dom zdravlja Derventa naplaćuje po jednoj urađenoj sanitarnoj knjižici 50 KM sa PDV-om) takođe sistematske preglede radnika (za zaposlene u školama, i drugim pravnim licima koji su po zakonu obavezni da rade sistematske preglede), Dom zdravlja radi pod nadzorom Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske gdje takođe „Zavodu“ plaćamo po jednom sistematskom pregledu oko 12 KM, ako godišnje uradimo oko 600 sistematskih pregleda po tom osnovu na godišnjem nivou imamo troškove oko 6000 KM.

Dom zdravlja Derventa je ugovorio usluge centra za mentalno zdravlje za JZU Dom zdravlja Brod (za osigurana lica sa područja opštine Brod) na godišnjem nivou oko 80.000 KM, po tom ugovoru 40.000 KM pripada Domu zdravlja Brod a 40.000 KM Domu zdravlja Derventa. Dom zdravlja Derventa ima obavezu da po ispostavljenim fakturama Domu zdravlja Brod doznači pripadajuća sredstva u visini 40.000 KM, takođe u okviru ove stavke su i mikrobiološke usluge koje rade druge zdravstvene ustanove za Dom zdravlja Derventa (u prosjeku na godišnjem nivou iznose oko 14.000 KM).

Pitanje broj 5: Zašto je u Finansijskom planu JZU Doma zdravlja Derventa za 2022 godinu planiran iznos od 44.000 KM za prihode od zakupa i šta ulazi u te prihode?

Odgovor: JZU Dom zdravlja Derventa kao zakupodavac ima zaključene ugovore o zakupu sa sledećim subjektima:

• MTEL a.d Banja Luka – davanje u zakup prostora na krovu objekta „Doma zdravlja „(postavljena antena i prateća oprema)
• BH Telekom – davanje u zakup prostora na krovu objekta „Doma zdravlja“ (postavljena antena i prateća oprema)
• JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar – davanje u zakup prostora na krovu objekta „Doma zdravlja“ postavljena antena i prateća oprema).
• ZU „Oculi medica“ specijalistička oftalmološka ambulanta -davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi „Doma zdravlja” za obavljanje oftalmološke djelatnosti
• Očna optika “Aleksandra Nagradić Lazarević” s.p. – davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi “Doma zdravlja” za obavljanje optičarske djelatnosti.
• “Logomedika” privatna logopedska ordinacija vl. Karolina Zečević – davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi „Doma zdravlja” za obavljanje djelatnosti logopeda (sa 31.03.2022 godine, ordinacija je promjenila lokaciju i raskinut je ugovor o zakupu)
• “Božur” Mikerević d.o.o. – davanje u zakup opreme i prostora mrtvačnice u objektu „Doma zdravlja“
• ZU Apoteka “B-Farm” Novi Grad – davanje u zakup poslovnog prostora za obavljanje apotekarske djelatnosti u prostorijama ambulante u Kalenderovcima.
• “Elektron grup d.o.o” –davanje u zakup prostora na krovu objekta „Doma zdravlja“

Derventa Cafe

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here