Vijesti Društvo Donesena nova Naredba o radnom vremenu trgovinskih i drugih objekata

Donesena nova Naredba o radnom vremenu trgovinskih i drugih objekata

0

Na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, Načelnik opštine Derventa, donosi

NAREDBU
o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata
na teritoriji Opštine Derventa

1) U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji opštine Derventa i zaštite i spasavanja stanovništva do 05.03.2021. godine zabranjuju se:
1. sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica,
2. sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode).

2) Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru te da se pridržavaju uputstva JZU ”Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

3) Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU ”Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.

4) Izuzetno od tačke 2., obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:
1. djeca mlađa od 7 godina života,
2. lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,
3. lica koja obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.

5) Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:
1. usluge pružaju zaštićeni maskom,
2. obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
3. obezbijede maske građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,
4. pridržavaju se uputstva JZU ”Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju.

6) Od 01.03.2021. godine dozvoljava se organizacija muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisano JZU ”Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.

7) Do 05.03.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od 06:00 do 22:00 časa svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.).

8) Do 05.03.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od 06:00 do 22:00 časa svim priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.).

9) Do 05.03.2021. godine, u periodu od 22:00 do 06:00 časova, dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

10) Do 05.03.2021. godine dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao JZU ”Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.

11) Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU ”Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

12) Subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave (bioskopi, pozorišta, muzeji i sl.) dužni su:
1. organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU ”Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisanog fizičkog rastojanja,
2. na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u odnosu na njegovu površinu.

13) Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU ”Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.

14) Opštinska uprava i opštinske službe dužne su organizovati svoj rad sa građanima na sljedeći način:
1. na ulazu u službene prostorije ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,
2. održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i
3. omogućiti rad šalter sale i matične službe u opštinskoj upravi uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

15) JZU Dom zdravlja Derventa će organizovati svoj rad po usaglašenim preporukama i zaključcima resornog nadležnog Ministarstva.

16) U svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Opština organizovati proces rada uz izvršavanje svih funkcija, obezbijediti mjere za ograničavanje broja ulazaka i zadržavanja u prostorijama gdje se pružaju usluge.

17) Organi jedinica lokalne samouprave, te pravna lica i ostali subjekti koja vrše javna ovlaštenja trebaju organizovati rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće.

18) Nepoštovanje mjera zabrane iz tačke 1. i 2. ove Naredbe sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (”Službeni glasnik Rebublike Srpske”, broj: 90/17, 42/20 i 98/20).

19) Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 23/20) i Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 24/20) se primjenjuju uz ovu Naredbu.

20) Zadužuje se Odjeljenje za inspekcijske poslove da u provođenju ove naredbe obezbijedi poštovanje iste od strane naprijed navedenih subjekata.

21) O izvršenju zadataka iz ove Naredbe, organi iz tačke 20. ove Naredbe, svakodnevno najkasnije do 08:00 časova izvještavati komandanta Opštinskog štaba za vanredne situacije o preduzetim mjerama i stanju u oblastima za koje su osnovane.

22) Organi jedinica lokalne samouprave, te pravna lica koja vrše javna ovlaštenja
dužna su u slučaju donošenja akata ili izmjena u načinu rada bez odlaganja dostaviti izvještaj o istom Stručno-operativnom timu formiranom za potrebe Republičkog štaba za vanredne situacije.

23) Stupanjem na snagu ove Naredbe, prestaje da važi Naredba o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji Opštine Derventa, broj: 02-140-2/21 od 02. februara 2021. godine.

24) Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u ”Službenom glasniku opštine Derventa”.

Broj: 02-140-3/21                                NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 23. februar 2021. godine                  Milorad Simić

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here