Vijesti Društvo Nastavak aktivnosti na realizaciji projekta UNICEF-a

Nastavak aktivnosti na realizaciji projekta UNICEF-a

0

Komisija za unapređenje socijalne zaštite i inkluziju djece opštine Derventa, koja djeluje u okviru implementacije projekta “Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma”održala je u petak,20.marta, četvrtu redovnu sjednicu.

Nastavak aktivnosti na realizaciji projekta UNICEF-a

Komisiju čine predstavnici iz JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Budućnost”, JU Centar za socijalni rad, OŠ “19. april”, Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama “Sunce”, Policijske stanice, JZU Dom zdravlja. Sastanak je organizovao UNICEF-ov projektni tim. Na sastanku je usvojen zapisnik sa treće redovne sjednice Komisije, održane 23.12.32014.godine i zapisnik sa 2. radnog sastanka Komisije sa UNICEF-kunsultanticom od 17.02.2015. godine.

Razmatran je i usvojen unaprijeđeni nacrt dokumenta “Analiza situacije u oblasti socijalne zaštite i inkluzije u opštini Derventa sa osvrtom na raseljena lica i povratnike”, te usvojen unaprijeđeni nacrt 1.Izvještaja o radu komisije od datuma imenovanja Opštinskog operativnog tima i radnih grupa u okviru projekta za period od 11.09.-31.12.2014. godine.Istaknuto je da postoji potreba za poboljšanjem saradnje i razmjene informacija sa drugim projektnim partnerima, Radnom grupom za stanovanje i Radnom grupom za ekonomsku održivost. Na dnevnom redu bio je i Plan rada komisije od 01.04.do 30.06.2015. godine i isti je usvojen. Dogovoreno je da se izvještaj o radu Opštinskog operativnog tima i Radnih grupa podnosi jedanput godišnje Skupštini,a Načelniku opštine kvartalno.

Na osnovu pokrenutih aktivnosti u cilju jačanja kapaciteta JU Centar za socijalni rad i JU “Budućnost”, a vezano za nabavku tehničke opreme, kancelarijskog materijala i kancelarijskog namještaja,usvojena je i informacija koja se odnosi na nabavku servera i računara od strane UNICEF-a i stvaranje uslova za uspostavu elektronske baze podataka u cilju unaprijeđenja uvida u marginalizovane grupe građana.

Komisija Opštine Derventa i Radna grupa za socijalnu zaštitu i inkluziju imenovani su u okviru UNICEF komponente projekta kao trajna tijela Opštine Derventa, a koja djeluju u cilju unapređenja i jačanja upravljanja i intersektorske saradnje i unapređenja socijalne zaštite i inkluzije.UNICEF pruža podršku opštinama/gradovima , u razvijanju Akcionih planova za socijalnu zaštitu i inkluziju koji će biti utemeljeni na detaljnim procjenama situacije ranjivih grupa te koji će kasnije činiti integralni dio lokalnih razvojnih strategija.

Procjena situacije ima fokus na povratnike i raseljena lica, sa posebnim osvrtom na stanje u sektorima socijalne i dječije zaštite ,zdravstva, obrazovanja i pravosuđa, uključujući i socio-ekonomske faktore.Takođe, UNICEF će dati podršku opštinama, koje su obuhvaćene ovim projektom, da osiguraju specifične usluge iz oblasti socijalne zaštite i inkluzije za određen broj djece i porodica.

derventa.ba

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here