Vijesti Društvo Uskoro licitacija: Objavljen oglas o prodaji zemljišta u Novom naselju

Uskoro licitacija: Objavljen oglas o prodaji zemljišta u Novom naselju

0

novo naselje derventa

Načelnik opštine Derventa, u skladu sa članom  9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/12) i članom 3. Odluke o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Derventa putem licitacije („Službeni glasnik opštine Derventa“ broj : 13/18),  objavljuje

O G L A S
o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Derventa usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom (prva licitacija)

I

Predmet prodaje su nepokretnosti – gradsko građevinsko zemljište u svojini opštine Derventa, koje se nalazi u obuhvatu Regulacionog plana „DERVENTA – SJEVER – LUG “,  sve upisano u zemljišnoknjižni uložak broj 112 KO Derventa 2 i to:

Građevinske parcele na kojima je planirano individualno stanovanje – slobodno stojeći objekti, po početnoj prodajnoj cijeni od 12,20 KM/m2 i to:

1.1. U Ulici Vase Pelagića:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/45 livada 3. klase površine 570 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 6.954,00 KM,
–  Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/46 livada 3. klase površine 569 m2 po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 6.941,80 KM,
–  Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/95 livada 3. klase površine 601 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 7.332,20 KM,
–  Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/99 livada 3. klase površine 651 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 7.942,20 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/126 livada 3. klase površine 543 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 6.624,60 KM, 
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/128 livada 3. klase površine 460 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 5.612,00 KM,

1.2.  U Ulici Vidovdanska:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/38 livada 3. klase površine 539 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 6.575,80 KM i

1.3.  U Ulici Filipa Višnjića:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 355/69 pašnjak 3. klase površine 484 m2 i pašnjak 2. klase površine 74 m2, ukupne površine 558 m2,  po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 6.807,60 KM,

Građevinske parcele na kojima je planirano individualno stanovanje – slobodno stojeći objekti, po početnoj prodajnoj cijeni od 8,00 KM/m2 i to:

2.1. U Ulici Dositeja Obradovića:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/161 livada 3. klase površine 530 m2 po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.240,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/160 livada 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.320,00 KM.

2.2. U Ulici Vase Pelagića:
– Građevinsku parcelu označenu kao  k.č. broj 351/181 livada 3. klase površine 536 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.288,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/179 livada 3. klase površine 541 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.328,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/178 livada 3. klase površine 539 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.312,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/176 livada 3. klase površine 538 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.304,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/197 livada 3. klase površine 530 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.240,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/201 livada 3. klase površine 539 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.312,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/202 pašnjak 3. klase površine 547 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.376,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/118 livada 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.320,00 KM
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/119 livada 3. klase površine 543 m2 po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.344,00 KM  i
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/120 livada 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.320,00 KM.

Građevinske parcele na kojima je planirano individualno stanovanje – slobodno stojeći objekti, po početnoj prodajnoj cijeni od 5,70 KM/m2 i to:

U Ulici Branka Ćopića:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/134 pašnjak 3. klase površine 541 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.083,70 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/139 pašnjak 3. klase površine 539 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.072,30 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 355/67 livada 3. klase površine 537 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.060,90 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 355/66 livada 3. klase površine 537 m2 i livada 2. klase površine 3 m2, ukupne površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.078, 00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 355/65 livada 3. klase površine 449 m2 i livada 2. klase površine 89 m2, ukupne površine 538 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.066,60 KM i
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/28 livada 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.078, 00 KM i

3.2.  U Ulici Filipa Višnjića:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 355/71 livada 2. klase površine 478 m2 i livada 3. klase površine 59 m2, ukupne površine 537 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.060,90 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 355/72 pašnjak 2 klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.078, 00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 355/34 livada 2. klase površine 650 m2 po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.705,00 KM i
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 355/38 livada 2. klase površine 667 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.801, 90 KM.

Građevinske parcele na kojima je planirano individualno stanovanje – slobodno stojeći objekti, po početnoj prodajnoj cijeni od 3,80 KM/m2 i to:

4.1. U Ulici Vase Pelagića:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/53  pašnjak 3. klase površine 1070 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.066,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/30 pašnjak 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.052,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/31 pašnjak 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.052,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/32 pašnjak 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.052,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/33 pašnjak 2. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.052,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/34 pašnjak 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.052,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/35 pašnjak 3. klase površine 530 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.014,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/8 livada 3. klase površine 539 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.048,20 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/7 livada 3. klase površine 541 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.055,80 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/4 livada 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.052,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/3 livada 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.052,00 KM,

4.2. U Ulici Branka Ćopića:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/12 livada 3. klase površine 494 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 1.877,20 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/13 livada 3. klase površine 539 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.048,20 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/14 livada 3. klase površine 541 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.055,80 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/50 pašnjak 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.052,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/49 pašnjak 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.052,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao 353/48 pašnjak 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.052,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao 353/47 pašnjak 3. klase površine 571m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.169,80 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao 1311/43 livada 3. klase površine 541 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.055,80 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/47 livada 3. klase površine 542 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.059,60 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/22 livada 3. klase površine 585 m2 po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.223,00 KM i
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/23 livada 3. klase površine 571 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.169,80 KM.

4.3. U Ulici Filipa Višnjića:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/32 livada 3. klase površine 540 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.052,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/17 livada 3. klase površine 675 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.565,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/16 livada 3. klase površine 671 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.549,80 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/35 livada 3. klase površine 501 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 1.903.80 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/39 livada 3. klase površine 587 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.230,60 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/40 livada 3. klase površine 902 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.427,60 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/48 livada 3. klase površine 539 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.048,20 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/49 livada 3. klase površine 540 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.052,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/53 livada 3. klase površine 561 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.131,80 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/69 livada 3. klase površine 606 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.302,80 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/54 livada 3. klase površine 559 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.124,20 KM i

4.4.  U Ulici Kosovke djevojke:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/88 livada 3. klase površine 454 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 1.725,20KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/92 pašnjak 3. klase površine 580 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.204,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/75 livada 3. klase površine 560 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.128,00 KM i
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/77 livada 3. klase površine 601 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.283,80 KM.

Građevinske parcele na kojima je planirano individualno stanovanje – vezana gradnja, po početnoj prodajnoj cijeni od 8,50 KM/m2 i to:

5.1. U Ulici Branka Ćopića:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 361/5 pašnjak 3. klase površine 331 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.813,50 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 361/16 livada 3. klase površine 328 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.788,00 KM i
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 361/23 livada 3. klase površine 374 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.179,00 KM,

5.2. U Ulici Dositeja Obradovića:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/7 livada 3. klase površine 361 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.068,50 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/11 livada 3. klase površine 360 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.060,00 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/14 livada 3. klase površine 359 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.051,50 KM,
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/16 livada 3. klase površine 357 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.034,50 KM,

5.3. U Ulici Vidovdanska:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/20 livada 3. klase površine 361 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.068,50 KM i
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/26 livada 3. klase površine 361 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.068,50 KM.

II

Prodaja nepokretnosti izvršiće se usmenim javnim nadmetanjem -licitacijom (u daljem tekstu: licitacija).

Licitacija će se održati dana 29.1.2019. godine, sa početkom u 10 časova u zgradi opštine Derventa.

III

Postupak licitacije sprovešće Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja (u daljem tekstu: Komisija), a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/12).

IV

Na nepokretnostima koje su predmet licitacije nisu uknjiženi tereti.

V

Pravo učešća na licitaciji imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja po zakonu mogu steći pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet prodaje i koja do 28.1.2019. godine, do 15.30 časova, uz popunjenu PRIJAVU, dostave sljedeće:

  • Kopiju lične karte,
  • Dokaz da je izvršena uplata kaucije, odnosno da su novčana sredstva fizičkog ili pravnog lica koji se prijavljuje na licitaciju uplaćena na račun primaoca (budžet opštine Derventa)
  • Ovjerenu pismenu punomoć ukoliko ponuđač ima punomoćnika, a za pravna lica ovjereno ovlašćenje za zastupanje pravnog lica,
  • Za pravna lica, kopiju rješenja o registraciji,
  • Kopiju tekućeg računa.

(Dokazi pod tačkom 3. mogu se dostaviti pred početak licitacije).

VI

Uplata kaucije se vrši na Jedinstveni račun trezora opštine Derventa, broj: 555-008-00252003-23, otvoren kod  Nove banke a.d. Banjaluka, u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za predmetne nepokretnosti.

VII

Prijave sa dokazom o izvršenoj uplati kaucije dostaviti na adresu:

Opština Derventa – načelnik opštine, „Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja“, sa naznakom – za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije, Trg oslobođenja br. 3, 74400 Derventa.

VIII

Obrazac prijave na licitaciju zainteresovana lica mogu dobiti u Šalter sali opštine Derventa, na šalteru broj 6.

IX

Prva licitacija može se održati samo ako za svaku nepokretnost koja je predmet ove licitacije učestvuje najmanje dva učesnika.

Kod utvrđivanja broja učesnika licitacije utvrdiće se koja lica učestvuju u svoje ime (dokaz lična karta ili drugi identifikacioni dokument), a koja kao punomoćnici, odnosno zakonski zastupnici (punomoćnici i zakonski zastupnici dužni su priložiti potpisano ovlašćenje, ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument).

X

Sa kupcem čija je ponuda najpovoljnija, nakon pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske, zaključiće se pismeni kupoprodajni ugovor.

Kupac pored izlicitirane cijene, snosi troškove za notarsku obrada ugovora, kao i troškove za provođenje promjena u katastarskom operatu, kod nadležnog organa uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

XI

Konačnu  kupoprodajnu cijenu kupljene nepokretnosti, kupac je dužan uplatiti u roku od 7 dana od dana licitacije.
Predaja kupcu u posjed kupljene nepokretnosti izvršiće se u roku od 7 dana od dana notarske obrade ugovora.

XII

Učesnik  licitacije koji je stekao uslove za zaključenje ugovora, a odustane od  zaključenja kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na vraćanje uplaćene kaucije.

Učesnik licitacije koji ne stekne uslove za zaključenje ugovora ima pravo na vraćanje uplaćene kaucije.

XIII

Oglas o licitaciji biće objavljen u Derventskom listu u izdanju od 10.1.2019. godine, te na oglasnoj tabli i internet stranici opštine Derventa.

XIV

O vremenu i načinu razgledanja nepokretnosti i uvid u dokumentaciju o nepokretnosti koja je predmet prodaje (zemljišno -knjižni, katastarski i drugi podaci), kao i druge informacije zainteresovana lica mogu dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje opštine Derventa (kancelarija broj 23), svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova, ili na brojeve telefona: 053/315-171 i 053/315-172.

Broj: 02-475-115/18                                                      NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 24.12.2018 . godine                                                Milorad Simić

Derventa Cafe

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here

*

code