Vijesti Kultura i obrazovanje Program “Mala škola” pomaže roditeljima i djeci u pripremama za polazak u...

Program “Mala škola” pomaže roditeljima i djeci u pripremama za polazak u prvi razred

0

Polazak u školu je jedan od najvažnijih događaja u životu svakog djeteta. U dosta situacija iz različitih razloga upravo taj polazak može da bude jako stresan kako za dijete tako i za same roditelje, ali i buduće učitelje djeteta.

Adekvatna priprema, razvoj i unapređenje prevashodno vještina, ali i znanja i sposobnosti koje su potrebne u aktivnostima u školskom okruženju ali i svakodnevnom životu, omogućava djetetu da što bezbolnije i efikasnije prihvati nove obaveze ali i sve ono što ga očekuje u za dijete sasvim drugim okolnostima.

Program „Mala škola“ rezultat je višegodišenjeg iskustva u radu sa djecom te pruža djetetu aktivnosti prilagođene uzrastu i individualnim sposobnostima, a sve to kroz interaktivan rad i sadržaje na jeziku koji je djeci najzanimljiviji, razvojno najprihvatljiviji i koji djeca najbolje razumiju – KROZ IGRU. Kroz programske sadržaje se utiče na razvoj vještina i sposobnosti prilagođavanja, praćenja nastave, motivacije i primjerenih stavova prema učenju, kaže defektolog Bojan Radović, organizator “Male škole”.

Program je namjenjen djeci predškolskog uzrasta od 5 do 7 godina starosti. Provodi se kroz seriju radionica u trajanju od 3 mjeseca. Radionice se održavaju jednom sedmično u trajanju od 90 minuta, manjim grupama, uz mogućnost individualnog rada u zavisnosti od djetetovih potreba i želje roditelja.

Pripremni program obuhvata aktivnosti za razvoj:

  • grafomotorike i grafomotoričkih vještina – spretnost ruku, orjentacija u radnom prostoru, koordinaciju pokreta prilikom aktivnosti pisanja i crtanja.
  • saznajno-logičke operacije i kognitivnih sposobnosti – logičko-misaone operacije, koncetracija, pažnja i pamćenje, logičko razmišljanje i kritičko zaključivanje.
  • predmatematičkih vještina – operacije klasifikacije, serijacije i konzervacije objekata, pojma broja, uočavanje odnosa i količina.
  • predčitalačkih vještina – razvoj interesovanja za slova, uočavanje i prepoznavanje simbola slova i povezivanje sa odgovarajućim glasom.
  • bogaćenje i razvoj rječnika – govorno jezičko razumjevanje, proširivanje znanja iz opšte kulture, definisanje pojmova, prepričavanje sadržaja.
  • socijalno-emocionalnih kompetencija – razvoj socijalno emotivne inteligencije, izgradanja  adekvatne slike o sebi, razvoj vještina razumjevanja potreba drugih, prihvatanje autoriteta, izgradanja vještina nenasilnog rješavanja problema i usvajanja pravila bontona.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 065033935 ili na e-adresu [email protected]

Derventa Cafe