Vijesti Kultura i obrazovanje Raspisan konkurs za dodjelu stipendija u školskoj 2018/19

Raspisan konkurs za dodjelu stipendija u školskoj 2018/19

0

stipendije derventa

Na osnovu člana 4. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata i nadarenih učenika srednjih škola Načelnik opštine Derventa raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima i nadarenim učenicima
srednjih škola u školskoj 2018/2019. godini

I

Opština Derventa dodjeljuje nove stipendije redovnim studentima prvog ciklusa studija, koji su prvi put upisani u drugu i više godine studija i nadarenim učenicima srednjih škola, pod uslovom da:
– su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,
– imaju prebivalište na području opštine Derventa u neprekidnom trajanju dužem od četiri godine, prije podnošenja prijave na konkurs,
– studiraju na visokoškolskim ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Republike,
– studenti završne godine studija nisu stariji od 26 godina života, osim studenata studija koji traju pet ili šest godina, koji ne mogu biti stariji od 28 godina života,
– da su redovni studenti, učenici,
– student nije obnovio više od jedne godine studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi,
– učenici pohađaju nastavu u srednjim školama u Derventi (JU Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin“ Derventa i JU Stručna i tehnička škola ), osim ako se školuju za zanimanja/struke, koja su aktom Načelnika opštine, iz člana 5. stav 2. Pravilnika, utvrđena kao deficitarna, a takva zanimanja nisu zastupljena u srednjim školama u Derventi,
– ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

Studentima koji studiraju na fakultetima čije je sjedište u Derventi, stipendija se neće dodjeljivati.

II

Osim ovih, stipendija će se dodijeliti svim redovnim studentima, po prvi put upisanim u prvu i više godine studija bilo kog fakulteta, koji se finansira iz budžeta Republike, ako su:
– djeca poginulih i nestalih boraca i civilnih žrtava rata,
– djeca bez oba roditelja,
– djeca socijalno ugroženih porodica (uvjerenje Centra za socijalni rad),
– studenti prve godine studija koji su na prijemnom ispitu ostvarili, ukupno 90 i više bodova i
– redovni učenici srednjih škola – djeca bez oba roditelja (po prvi put upisani u prvi i više razrede škole).

III

Uz prijavu na Konkurs (obrazac prijave se može preuzeti u šalter sali opštine Derventa i na veb stranici www.derventa.ba) svi zainteresovani studenti i učenici obavezni su dostaviti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:
– Potvrdu da je redovan student/učenik,
– Uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina studija sa prosječnom ocjenom studiranja, a učenici srednjih škola kopiju svjedočanstava i kopiju diploma o osvojenim mjestima na takmičenjima u srednjoj školi,
– Potvrdu da student nije obnovio više od jedne godine studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi,
– Studenti I godine studija potvrdu o položenom prijemnom ispitu sa brojem ukupno ostvarenih bodova,
– Kopiju prve strane indeksa (sa slikom i dosije br.),
– Uvjerenje o prebivalištu (CIPS),
– Kopiju lične karte,
– Kućnu listu članova porodičnog domaćinstva,
– Potvrdu o statusu porodice (porodica poginulog i nestalog borca VRS, civilne žrtve rata, RVI VRS I–IV kategorije, porodica borca I i II kategorije, socijalno ugrožena porodica),
– Potvrdu o primanjima roditelja, kao i ostalih članova domaćinstva upisanih u kućnu listu, odnosno nezaposlenosti roditelja i ostalih članova (potvrda sa Biroa, a za one koji nisu na evidenciji biroa, ovjerenu izjavu), odnosno o primanju socijalne pomoći,
– Izjavu da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja, a za učenike izjava roditelja/staratelja,
– Izvod iz matične knjige umrlih, za studente/učenike bez jednog ili oba roditelja
– Potvrdu o redovnom školovanju na visokoškolskoj ustanovi za svakog studenta iz porodice sa dva ili više studenata
– Kopiju tekućeg računa i računa banke kod koje je račun otvoren.

IV

Bodovanje prijavljenih kandidata na konkurs Komisija za dodjelu stipendija provodiće po sljedećim kriterijumima:

1. Godina studija:
II ……………………………………………….….2 boda
III ………………………………………………….4 boda
IV..…………………………………………………6 bodova
V..………………………………………………….8 bodova
VI i apsolventi ……………………………..……10 bodova

2. Uspjeh tokom studiranja
– Prosjek ocjena na fakultetu………………..…….H 5

3. Status porodice
– Djeca ratnih vojnih invalida
* I i II kategorije invalidnosti …………….….5 bodova
* III i IV kategorije invalidnosti …..…….…..3 boda
– Djeca boraca I i II kategorije……………….…..2 boda
– Djeca bez jednog roditelja ……………………5 bodova
– Oba roditelja na birou…………………………….4 boda
– Jedan roditelj na birou………………………….2 boda
– student iz porodice sa troje i više djece………1 bod po djetetu

4. Mjesečna primanja po članu domaćinstva
– bez prihoda………………….……………………………………..……12 bodova
– prihod do 99,99 KM……………………………….………..……….10 bodova
– prihod od 100,00 do 159,99 KM………………………………..….8 bodova
– prihod od 160,00 do 219,99 KM …..………………………………..6 bodova
– prihod od 220,00 do 279,99 KM …………………………………..4 boda
– prihod od 280,00 do 339,99 KM……………………………………………..2 boda
– prihod od 340,00 do 499,99 KM……………………………………………..1 bod
– prihod od 500,00 KM i više …………………………………………………0 bodova

Ukoliko dva, ili više kandidata, imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji ima veći prosjek ocjena, koji će se računati na dvije decimale.

Za nadarene učenike srednjih škola
Prijedlog Nastavničkog vijeća i Savjeta učenika škole na zahtjev, pisanim putem, Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, a po zaprimljenim prijavama na konkurs.

V

Prijave sa potrebnim dokumentima predaju se u šalter salu opštine, ili šalju poštom na adresu: Opština Derventa, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, Trg oslobođenja br.3, 74400 Derventa sa naznakom „ Za stipendiju“.
Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave, neće se uzimati u razmatranje.

VI

Konkurs će biti objavljen u „Derventskom listu“, na oglasnoj tabli opštine Derventa i na veb stranici www.derventa.ba

VII

Konkurs ostaje otvoren 30 dana.

VIII

Nakon utvrđivanja konačne liste studenata i učenika kojima se odobrava stipendija za školsku 2018/2019. godinu, a koja će biti objavljena u „Derventskom listu“, na oglasnoj tabli opštine Derventa i na veb stranici: www.derventa.ba, Načelnik opštine će sa istim zaključiti ugovor, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.

IX

Za eventualna pitanja i nejasnoće zainteresovani se mogu obratiti u kancelariju broj 29 u zgradi opštine, II sprat, ili kontakt telefon, 053/315-165.

Download (DOC, 13KB)

Derventa Cafe

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here