Vijesti Društvo Riječ-dvije o komunalnoj naknadi

Riječ-dvije o komunalnoj naknadi

0

Na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.: 101/04, 42/05 i 118/05) Skupština opštine Derventa je na sjednici održanoj 28. decembra 2012. godine donijela Odluku o komunalnoj naknadi kojom se uvodi obaveza plaćanja iste zbog korištenja objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje.

derventa komunalna taksa
foto: ilustracija

S obzirom da su rješenja o visini naknade ovih dana stigla po prvi put i na adrese vlasnika i zakupaca individualnih stambenih jedinica (kuća), a ne samo vlasnicima stanova kao prošle godine, komunalna naknada je postala jedno od pitanja o kojem se najviše govori.

Odlukom je visina naknade vezana za opremljenost određenog naselja komunalnim objektima i kvalitetom komunalnih usluga sa jedne, te pripadnosti odgovarajućoj zoni građevinskog zemljišta u kojoj je objekat smješten sa druge strane, kao i namjeni samog objekta. U skladu sa tim, mjesečni iznos komunalne naknade će se dobiti množenjem površine korisnog prostora objekta (u m2) i koeficijenta za zonu u kojoj se objekat nalazi:

• I zona – 0, 13 km/m2 ……………. (156 km 390 km 234 km 78 km)

• II zona – 0, 11 km ………………..(132 km 330 km 198 km 66 km)

• III zona – 0, 09 km ……………….(108 km 270 km 162 km 54 km)

• IV zona – 0, 07 km ……………….(84 km 210 km 126 km 42 km)

• V zona – 0,05 km …………………(60 km 150 km 90 km 30 km)

• VI zona – 0, 025 km ……………..(30 km 75 km 45 km 15 km)

*U zagradi se nalaze iznosi komunalne naknade na godišnjem nivou za 100 m2 korisnog: stambenog prostora, poslovnog prostora do 15 000 m2, poslovnog prostora preko 15 000 m2 i na kraju pomoćnog (garažnog) objekta

Za određene kategorije objekata važe posebna pravila tako da se komunalna naknada za poslovne objekte veličine do 15 000 m2 uvećava 2,5 puta u odnosu na stambeni prostor iste veličine u istoj zoni, a onih većih od 15 000 m2 uvećava za 50% od iznosa naknade koja se odnosi na identičan stambeni prostor u istoj zoni, dok se komunalna naknada za garaže i pomoćne objekte za 50% umanjuje u odnosu na odgovarajući stambeni prostor.

Lica koja primaju socijalnu pomoć, kao i vjerske organizacije, vatrogasne jedinice, mjesne zajednice, humanitarne i omladinske organizacije i udruženja građana su oslobođena plaćanja.

Visinu naknade za svaku godinu određuje Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove, a raspodjela sredstava se vrši prema Programu zajedničke komunalne potrošnje koji donosi Skupština. Prikupljena suma bi uglavnom trebala da se koristi za održavanje ulične rasvjete, plaćanje električne energije koju potroši rasvjeta, održavanje kanalizacije, popravke asfaltnih puteva i trotoara, održavanje zelenila i slično.

Zanimljivo je da su Dervenćani za ovu godinu primili dva rješenja o komunalnoj naknadi, najprije za prva četiri mjeseca prema koeficijentu utvrđenom Odlukom o komunalnoj naknadi, dok je za preostalih osam mjeseci koeficijent umanjen po zonama:

• I zona – 0, 11 km/m2

• II zona – 0, 09 km

• III zona – 0, 07 km

• IV zona – 0, 05 km

• V zona – 0, 035 km

• VI zona – 0, 02 km.

U praksi to znači prosječno oko 15 konvertibilnih maraka nižu naknadu na svakih 100 m2 korisnog stambenog prostora poredeći sa cijenom prije smanjenja. Nadamo se da će lokalna vlast zadržati smanjene (ili još sniziti) koeficijente i naredne godine, poput stope poreza na nekretnine koja ostaje nepromijenjena.

Boris Nikolić – Derventa Cafe

 

PODIJELI