Tagovi Radnom vremenu na dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma

Tag: radnom vremenu na dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma

Donesena Naredba o radnom vremenu na dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma

Gradonačelnik Grada Derventa, donio je N A R E D B U o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade i u...

Posljednje objavljeno