Vijesti Politika U četvrtak 15. sjednica Skupštine grada Derventa

U četvrtak 15. sjednica Skupštine grada Derventa

1

Petnaesta sjednica Skupštine grada Derventa održaće se u četvrtak, 30. juna, a na dnevnom redu će se naći 15 tačaka.

Skupština grada Derventa razmatraće Prijedlog programa mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na području Grada Derventa za 2022. godinu, Prijedlog plana sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Derventa za 2022. godinu, Prijedlog programa korišćenja sredstava prikupljenih po osnovu posebnh vodnih naknada za 2022. godinu, te Prijedlog plana godišnjeg utroška namjenskih sredstava prikupljenih od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2022. godini.

Odbornici će razmatrati Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Budžeta Grada Derventa za 2022. godinu – Rebalans, Prijedlog odluke o sufinaniranju izgradnje vodovodne mreže za „Osinjski vodovod“ od strane korisnika, Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Grad Derventa, Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada Derventa u obuhvatu RP „INDUSTRIJSKA ZONA“ putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije), Prijedlog odluke o izradi izmjene dijela RP „GAKOVAC“ (k.č. broj: 2252/2 KO Derventa 1), Prijedlog odluke o prihvatanju ponuđenog zemljišta kao poklona od ranijeg vlasnika Šljoka (Alija) Jasmina, bez naknade, kao i Prijedlog Zaključka o prihvatanju inicijative za izmjenu dijela RP „GAKOVAC“ (k.č. broj: 1150, 1151, 2319/1, 2321, 2322 i 2323 KO Derventa 1).

Razmatraće se Izvještaj o realizaciji Programa sanacije i održavanja lokalnih putnih pravaca na području Grada Derventa u 2021 godini i Izvještaj o realizaciji utrošenih sredstava za zajedničku komunalnu potrošnju u 2021. godini planiranih Budžetom Grada Derventa za 2021. godinu.

Odbornici Skupštine grada na ovoj sjednici razmatraće nekoliko informacije o poslovanju privrede na području Grada u 2021. godini, o zapošljavanju na području Grada, broju i strukturi nezaposlenih lica kao i potrebnim kadrovima za razvoj Grada Derventa, o radu nevladinih organizacija i udruženja građana na području grada i o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva u 2021. godini.

Od kadrovskih pitanja na 15. sjednici razmatraće se više rješenja kao što su Prijedlog rješenja o razrješenju potpredsjednika Skupštine grada Derventa, Prijedlog rješenja o razrješenju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za izbor članova Odbora za žalbe opštine Derventa, Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za izbor članova Odbora za žalbe Grada Derventa, Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi „Sportski centar“ Derventa, Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi „Centar za kulturu“ Derventa, Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi Gerontološki centar Derventa i Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj predškolskoj ustanovi „Trol“ Derventa.

derventa.ba

1 komentar

  1. Šta su sad pripremili da maznu,ugradnja,prodaja gradskog građevinskog zemljišta uz asistenciju pijanih geometara iz Rugipa koj dobijaju sjajne honorare za posao koji inače rade za platu pa su u sukobu interesa,postavljenja neukih na funkcije za “napredak”Dervente u obrnutom smjeru itd.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here