Vijesti Politika Usvojeni godišnji izvještaji javnih ustanova i radu gradonačelnika u prošloj godini

Usvojeni godišnji izvještaji javnih ustanova i radu gradonačelnika u prošloj godini

0

U nastavku 22. sjednice Skupštine grada Derventa većina odbornika podržala je godišnje izvještaje i obračune javnih ustanova za 2022. godinu, te izvještaj o radu gradonačelnika i gradske uprave u protekloj godini. O prvom dijelu sjednice pročitajte OVDJE.

Godišnji izvještaj o poslovanju i godišnjem obračunu Doma zdravlja za 2022. godinu izazvao je nešto više pitanja odbornika u odnosu na druge ustanove. Odgovarajući na pitanja odbornika SDS-a Branka Katanića o legalitetu obavljanja funkcije direktora Doma zdravlja i gubitku koji je prikazan u izvještaju od oko 180.000 KM, direktor ustanove doktor Mirko Šaran je odgovorio da nije u redu da se ova tema koristi za dobijanje jeftinih političkih poena.

Na kraju ove godine, nakon 25 godina rada, odlazim u penziju i volio bih da me zamijeni neko kvalitetan. Smatram da nije malo urađeno u tom periodu i ponosan sam na sve ono što sam uradio. Ako dio vas ne vidi rezultate mog rada, ostvarene uz podršku lokalne zajednice, na podizanju zdravstvene zaštite, zaista nemam potrebu da nešto objašnjavam. Dom zdravlja Derventa, među rijetkim, nema nikakva dugovanja. Mislim da nisam zaslužio da se na takav način ispraćam, nakon 25 godina rada, jer sam uložio značajan napor ka poboljšanju zdravstva, poručio je dr Šaran.

On je pojasnio da je do gubitka došlo zbog nekoliko razloga.

Gubitak je nastao jer mi finansijski plan pravimo krajem godine, a ugovor sa Fondom zdravstvene zaštite potpisujemo u februaru tekuće godine. Povećanje vrijednosti ugovora sa Fondom nije pokrilo ni povećanje plata zaposlenih u ustanovi, a da ne govorimo o povećanju ostalih troškova. Prošle godine smo nabavili digitalni rendgen što se kod trezorskog poslovanja, poput našeg, vodi kao trošak, a ne kao investiranje, što je doprinijelo gubitku. Ove godine nastojimo nabaviti digitalni mamograf, tako da će dijagnostika u Domu zdravlja biti na visokom nivou, naveo je dr Šaran, dodajući da će se „minus“ sanirati u narednom periodu.

Odbornica Sanja Dimitrić je pitala direktora Šarana i u kojoj fazi se nalazi rješavanje pitanja nedostatka pedijatra, te da li gradska uprava može pomoći da se to pitanje riješi. Odbornicu Dimitrić je takođe zanimalo da li funkcioniše služba patronaže, te zbog čega dio Dervenćana ide po ljekarska uvjerenja u Doboj i Prnjavor.

Dr Nada Čečavac trenutno radi puno radno vrijeme, do kraja godine biće završena jedna specijalizacija za pedijatra, te smo još jednu ambicioznu doktoricu poslali na specijalizaciju i mislim da ćemo tako riješiti pitanje pedijatra. Dobili smo putničko vozilo za patronažu i jedan naš medicinski tehničar radi samo taj posao na području grada Dervente, pa i na udaljenijim mjestima. Ljekarska uvjerenja se Derventi se izdaju, uz probleme koja je doktorica koja to radi imala zbog loma noge, naveo je dr Šaran.

Odbornik SNSD-a Slavko Tomaš je podsjetio odbornika Katanića da je SDS sa partnerima imala skupštinsku većinu godinu dana i da u tom periodu nisu riješili pitanje direktora Doma zdravlja, tako da je potezanje tog pitanja nepotrebno. Na kraju, izvještaj je prihvaćen sa 19 glasova podrške.

Jednoglasno su prihvaćeni godišnji izvještaji o poslovanju i obračunu Narodne biblioteke, Centra za kulturu i Turističke organizacije, dok su bez rasprava usvojeni izvještaji vrtića „Trol“, Centra za socijalni rad, Sportskog centra i Gerontološkog centra.
Nakon provedene javne rasprave, tokom koje nije bilo prijedloga za izmjenu predloženih rješenja, pred odbornicima se našla i Strategija razvoja socijalnog stanovanja do 2031. godine koja je prihvaćena jednoglasno.

Usvojena je i Odluka o korišćenju i naplati parkiranja motornih vozila na području Grada, koja je u odnosu na važeću odluku, dopunjena kaznenim odredbama u slučaju da se parking ne koristi u skladu sa postavljenom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, te da je zabranjemno parkiranje vozila ispred električnog punjača.

Odbornik Branko Katanić je u svojoj diskusiji rekao da se naplatom parkinga treba obuhvatiti veći dio grada zbog stavljanja u jednak položaj svih subjekata, sa čim se složio i načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Srđan Nović.

Odbornici su podržali i Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o isticanju naziva firme, te izdavanje stambenog objekta iz Biblioteke, kojeg je koristio do smrti umjetnik Izet Đuzel, na zahtjev KSS „Carica Milica“, Srpske pravoslavne crkve i SPKD „Prosvjeta“.
Usvojeni su potom i prijedlozi Odluke o izradi izmjene dijela Regulacionog plana „GRAD“, Odluke o izradi izmjene dijela Regulacionog plana „Jug“ i prijedlog Odluke o izradi izmjene dijela Regulacionog plana „CENTAR ISTOK-CENTAR ZAPAD“.

Podršku odbornika su dobili i prijedlozi Odluke o prodaji garaže u svojini Grada Derventa putem prve licitacije Đukić (Niko) Slavku iz Dervente, Odluke o prihvatanju ponuđenog zemljišta kao poklona od ranijih vlasnika Nagradić (Ostoja) Brane, Nagradić (Branko) Borinke, Nagradić (Stjepan) Drage i Nagradić (Drago) Aleksandra bez naknade, Odluke o zamjeni nekretnina između Grada Derventa i Samostalnog preduzetnika „Ćusto 1“, Odluke o prodaji neposrednom pogodbom gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada Derventa a radi oblikovanja-kompletiranja građevinske čestice Letić (Janko) Milanu, te Odluke o zamjeni nepokretnosti (poslovnih prostora) između Grada Derventa i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Bez rasprava su usvojeni i izvještaj o radu Gradonačelnika i radu Gradske uprave Grada Derventa u 2022. godini sa 16 glasova za i 10 uzdržanih, te Izvještaj o radu Skupštine grada Derventa u 2022. godini i Izvještaj o radu stalnih radnih tijela Skupštine grada Derventa za 2022. godinu.

Govoreći o Izvještaju o izvršenju budžeta Grada Derventa za period 01.01.-31.12.2022. godine, načelnik Odjeljenja za finansije Mile Strinić je otkrio da je razlika između prihoda i rashoda lokalne zajednice oko 2.294.000 KM i taj iznos predstavlja ostvareni suficit.

Prihvaćeni su i Izvještaj o radu Odbora za žalbe Grada Derventa za 2022. godinu, Izvještaj o realizaciji programa sanacije i odražavanja lokalnih putnih pravaca na području Grada Derventa u 2022. godini, Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu, Izvještaj o realizaciji Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2022. godini, Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava posebnih vodnih naknada za 2022. godinu, Izvještaj o godišnjem utrošku namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2022. godinu.

Nakon prihvatanja Informacije o stanju u oblasti kulture na području Grada, usvojena je i Informaciju o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine i oblasti bezbjednosti saobraćaja na području grada Derventa za period januar-decembar 2022. godine

Odgovarajući na pitanja odbornika, komandir Policijske stanice Derventa Milomir Balatunović je rekao da je uhapšen osumnjičeni za tešku krađu u Osinji (opširnije OVDJE), te se osvrnuo na preduzete radnje na poboljšanju sigurnosti u školama nakon pucnjave u Srbiji i kretanjima migranata.

Službenici su prisutni u svim školama, obilazimo i vrtiće, a ovih dana vraćamo školske policajce koji će biti prisutni u i oko škola. Što se tiče migranata, mi smo tranzitno područje ka Brodu, a sada imamo i probleme sa onima koji ne uspjevaju preći granicu Hrvatske, pa se vraćaju iz Bihaća i Gradiške. Vršimo kontrole svakodnevno, povremeno i sa žandarmerijom. Trenutno nemamo prijave o izvršenju krivičnih dijela od strane njih, rekao je Balatunović.

Nakon provedenog postupka i rangiranja Alen Bećirević i Ivona Pejin su imenovani za članove Gradske izborne komisije Derventa.

Usvojen je i Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za izradu izmjene dijela Regulacionog plana „GAKOVAC“ (k.č. broj: 2640/1, 2640/2 i dio k.č. broj: 2641/1 i 2641/2 KO Derventa 1).

Na kraju sjednice Skupština grada, u funkciji Skupštine Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“, razamtarala je i usvojila Izvještaj o radu i poslovanju preduzeća za 2022. godinu.

Derventa Cafe

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here