Na 7. sjednici SO o poskupljenu komunalnih usluga i imenovanju direktora Doma zdravlja

0

Sedma sjednica Skupštine opštine Derventa održaće se u petak, 28. aprila, sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu 7. sjednice naći će se 15 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine opštine Derventa i „Aktuelnog časa“, odbornici će razmatrati Prijedlog odluke o izradi Strategije razvoja opštine Derventa za period 2018. – 2025. godine, Prijedlog odluke o izradi Akcionog plana energetske efikasnosti; Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju vrijednosti nepokretnosti na području opštine Derventa i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o određivanju cijena komunalnih usluga.

Na 7. sjednici Skupštine, odbornici će razmatrati Prijedlog Godišnjeg plana utroška namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2017. godini, Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Derventa za period 01.01.-31.12. 2016. godine (konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta) , Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava posebnih vodnih naknada u 2016. godini i Izvještaj o zimskom održavanju lokalnih putnih pravaca i gradskih ulica u periodu 15.11.2016. do 15.03. 2017. godine.

Na dnevnom redu 7. sjednice naći će se i dvije informacije i to Informacija o poslovanju privrede na području opštine u 2016. godini i Informacija o stanju javne rasvjete na području opštine.

I na kraju sjednice odbornici će razmatrati Izvještaj Komisije za izbor o sprovedenom postupku po Javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa, kao i prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove i Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Mirka Šarana na novi mandat u trajanju od 4 godine.

derventa.ba

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljena.

Možete koristiti sledeće HTML atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code