Vijesti Društvo Lokalne ustanove dale prijedloge kako pomoći žrtvama rodno zasnovanog nasilja

Lokalne ustanove dale prijedloge kako pomoći žrtvama rodno zasnovanog nasilja

0

U Centru za kulturu juče je održan prvi sastanak s predstavnicma institucija i organizacija koji su upoznati sa rezultatima specijalizovanog upitnika za podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja o uslugama institucija koje pomažu žrtvama nasilja na lokanom nivou.

Prijedlozi za poboljšanje stanja u ovoj oblasti koji su iznijeli učesinici analize treba da pomognu da se unaprijedi rad postojećih servisa podrške i pomoći žrtvama RZN.

Većina institucija je predložila da se ojača saradnja svih subjekata Multisektorskog tima /MT/ koji bi se proširio predstavnicima drugih institucija i organizacija kao što su Dječije obdanište „TROL“, JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budučnost“, Biro za zapošljavanje, Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju „Sunce”, naglašavaju u UŽ Derventa.

Takođe, konstatovano je da nedostaju povratna informacija nadležnih institucija kako dalje rješavaju određene situacije.

Treba raditi na dostupnosti informacija o broju žrtava RZN u lokalnoj zajednici koje su uspjele da se rehabilituju i reintegrišu u normalan život. To bi bio jedan od zadataka MT jer bi na osnovu praćenja i dobijenih informacija mogao da se provede monitoring uspješnosti pružene pomoći i podrške žrtvama RZN s ciljem njihove rehabilitacije i reintegracije. Potrebno je raditi na kadrovskom osnaživanju servisa podrške i pomoći i edukaciji zaposlenih kako bi se osigurao kontinuitet i kvalitet podrške pomoći žrtvama RZN na lokalnom nivou, rezultati su provedenog istraživanja.

Jedan od ključnih aspekata je pomoć žrtvama RZN da se ekonomski osnažuju. Povećan broj prijavljenih slučajeva nasilja u lokalnoj zajednici za proteklih šest mjeseci u odnosu na 2021. godinu je skoro za 50 % što je samo po sebi alarmantno da se ovom problemu pristupi veoma ozbiljno.

Osim zbrinjavanja žrtve, potrebno je zbrinuti i nasilnika na duži period, pružiti mu psihosocijalnu pomoć, praćenje njegovog ponašanja i poslije tretmana kako bi se spriječilo ponavljanje nasilja, s tim da sve troškove snosi onaj koji je vršio nasilje i da to bude obavezujuće. Takođe, povećanje budžeta za smještaj žrtava nasilja u sigurnu kuću, a posebno djece žrtava, je imperativ, naglašavaju u UŽ Derventa.

Pored Udruženja žena Derventa, na projektu su radili brojni partneri među kojima su Policijska stanica Derventa, Centar za socijalni rad, Centar za mentalno zdravlje, Odbor za ravnopravnost polova Grada Derventa, JU Dječiji vrtić Trol, JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“, Stručna tehnička škola i Srednja škola „Mihajlo Pupin“, osnovne škole „Nikola Tesla“, „19.april”, “ Todor Dokić” Kalenderovci i „Đorđo Panzalović” Osinja, te Zavod za zapošljavanje RS filijala Doboj Biro Derventa i Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama “Sunce”.

Većina njih je uključena u Multisektorski tim za prevenciju i suzbijanje nasilja što omogućava saradnju i zajednički rad u ovoj oblasti. Generalno možemo biti zadovoljni radom i saradnjom svih institucija i organizacija na zajedničkom djelovanju. MT je koncipiran tako da djelovanje njegovih članova može da bude predmetom monitoringa, ali da treba da ima kontinuirani rad stalne članove koji treba da se edukuju o svim temama vezanim za RZN, metodama pomoći i reintegracije žrtava RZN, kao i djece koja su žrtve ili svjedoci porodičnog nasilja, podsjećaju u UŽ Derventa.

Ova aktivnost je provedena kao dio projekta “Jačanja institucija za kvalitetniju podršku i pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja na lokalnom nivou”, podržanog od Fondacije „Trag“ iz Beograda i Grada Derventa, a u okviru programa „Snažnije zajedno – osnaživanje ženskih organizacija i pokreta u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori za borbu protiv nasilja nad ženama“, finansiranog od OAK Fondacija iz Švajcarske.

Derventa Cafe

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here