Vijesti Društvo Obnovom Doma kulture do bolje Dervente

Obnovom Doma kulture do bolje Dervente

0

Nakon prošlogodišnje konkursne procedure koju je raspisala opština Derventa, Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“ je odabrano kao najbolji ponuđač za preuzimanje brige o zgradi Doma kulture, višestruko devastiranog kroz sukobe i nebrigu koji su ga pratili od izgradnje do danas.

Obnovom Doma kulture do bolje Dervente 3

Kako nije donesen Zakon o denacionalizaciji u BiH, sporazumom je predviđeno da će se ulaganja HKD „Napredak“ uračunati u ukupnu cijenu zakupnine koja će trajati narednih 10 godina. Čini se da je konačno došlo vrijeme da zgrada za koju se vežu brojne istorijske činjenice (često i nepoznate Dervenćanima) dobije zasluženu pažnju.

HKD „Napredak“ djeluje, sa kraći i dužim pauzama od 1920. godine, a u periodu od 1935. do 1941. uz pomoć dobrovoljnih priloga sagradili su Hrvatski dom, kako je prvobitno nazvan. Relativno je nepoznata činjenica da je izgradnju Doma dozvolila tadašnja jugoslovenska Vlada, tačnije Ministarstvo vera, te da je izgradnju pomoglo preko 2 100 donatora svih vjera i nacija sa prostora BiH, o čemu je sačuvana i dokumentacija.

Zgradu je projektovao češki arhitekta Karel Paržik koji je veći dio svog života proveo u BiH i koji je umnogome zaslužan za urbanizaciju Sarajeva za vrijeme austrougarske vlasti (projektovao zgradu Zemaljskog muzeja, između ostalog). Nakon Drugog svjetskog rata „Napredak“ je zabranjen, a zgrada nacionalizovana i preimenovana u Dom kulture. Derventska podružnica ponovo počinje sa radom 2008. godine, a zajedno sa njom i težnja da se Dom ponovo stavi u funkciju i na taj način oduži svima koji su učestvovali u njegovoj izgradnji.

Iako su radovi na Domu već započeti, možemo reći da još traje faza prikupljanja neophodnih novčanih sredstava, vrlo visokih za naše prilike. Naime, projektovani ukupni troškovi potpune rekonstrukcije iznose 128.783, 90 evra (oko 245 000 KM). Početak radova je omogućen ponajviše zbog pomoći Državne agencije za pomoć Hrvatima van matice koja je donirala 150 000 kuna (oko 38 000 km) i Ministarstva za izbjegla i raseljena lica RS koje finansira popravak krova i stolariju, što će biti osnova i za dalje djelovanje prema potencijalnim donatorima. Takođe, upućeni su i brojni pozivi prema pojedinačnim donatorima tako da se u „Napretku“ nadaju da će sakupiti potreban iznos, kao i da će se nakon isteka roka zakupa donijeti neophodna pozitivnopravna rješenja kojom će se i konačno definisati pravni status Doma kulture.

Rekonstrukcijom zgrade Doma kulture svakako bi se riješio jedan od nekoliko problema koji estetski narušavaju izgled grada, a iz HKD „Napredak“ smatraju da bi na ovaj način kvalitetno riješilo pitanje prostora za njihovo djelovanje i da bi se na taj način odužili svima onima koji su doprinjeli izgradnji Doma prije više od 70 godina. Hrvati bi dobili kulturni centar koji bi mogao da zadovolji kulturno-prosvjetne i edukativne potrebe, a u kojem bi bilo sjedište brojnih organizacija tog karaktera. Takođe, Dom bi bio jedan novi podsticaj razvoju kulture u opštini Derventa, otvoren prema svima i primjer na koji način treba postupati u izgradnji suživota i saradnje među svim stanovnicima Dervente, poručuju iz „Napretka“.

 Donacije:

Inteza Sanpaolo Banka BiH – podružnica Jelah:

Tekući račun: 1542602003438665

IBAN: BA 39 1542602003438665

SWIFT: UPBK BA 22

Boris Nikolić – Derventa Cafe

 

PODIJELI