Komunikacija u kriznim situacijama mora biti bolja

0

U cilju unapređenja rada službenika za odnose sa javnošću i informisanje u kriznim situacijama, u Doboju je održana obuka na temu “Komunikacija u kriznim situacijama – prakse i procedure”.

PB023997

Obuku je organizovala Misija OEBS-a u BiH za jedanaest opština iz Republike Srpske: Brod, Derventa, Doboj, Modriča, Petrovo, Prnjavor, Srbac, Stanari, Šamac, Vukosavlje i Teslić, te dvije opštine iz Federacije BiH Doboj Jug i Doboj Istok. Obuka predstavlja realizaciju preporuka postignutih na konsultativnom sastanku na istu temu koji je održan u junu i na kojem je istaknuta potreba za unapređenjem teoretskih i praktičnih iskustava u vezi sa komunikacijom u vanrednim situacijama.

Komunikacija između svih nivoa vlasti i građana pokazala se kao veoma slaba karika tokom prošlogodišnjim poplava, pogotovo u opštinama koje su najviše bile pogođene poplavama. Kao primjer naveden je grad Doboj u kome su zbog poplava prekinuti svi tradicionalni kanali komuniciranja sa građanima i kada je bilo veoma teško obavijestiti građane o dešavanjima na terenu. Svoja iskustva su iznijeli upravo službenici za informisanje iz opština Doboj i Doboj Jug. Oni su naglasili da je to za njih bila potpuno nova i nepoznata situacija na koju uopšte nisu bili pripremljeni, te su se i aktivnosti u vezi informisanja prilagođavale istoj. Dobra iskustva u komunikaciji sa građanima tokom krizne situacije je imao grad Mostar, koji je bio okovan zbog velikih snježnih padavina prije dvije godine, prenio je učesnicima seminara portparol ovog grada Miroslav Landeka.

U teoretskom dijelu obuke službenici su se upoznali sa pojmom krize, uzrocima i oblicima kao i osnovnim modalitetima krize i kriznog komuniciranja, kao i o greškama koje se najčešće čine u kriznim situacijama, a u praktičnom dijelu su obrađene i analizirane konkretne krizne situacije, sa akcentom na ovladavanje istim u prvih dva i 48 sati.

Preporuka je da se u narednom periodu u lokalnim zajednicama urade planovi za komuniciranje u kriznim situacijama.

derventa.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljena.

Možete koristiti sledeće HTML atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code