Vijesti Društvo Planirate graditi ili želite znati granice vaše parcele? Sve odgovore daće vam...

Planirate graditi ili želite znati granice vaše parcele? Sve odgovore daće vam geometri

2

Naslijedili ste ili kupili zemljište i želite ga ograditi ili na njemu graditi? Gdje su granice placa, gdje smijete da postavite ogradu, a gdje temelj? Odgovor na ova i mnoga druga pitanja dao nam je geometar Siniša Kuzmanović iz preduzeća „S2IT“.

Naime, kada ste došli do „svog parčeta zemlje“ potrebno je da angažujete geometra kako bi geodetski snimio parcelu, obilježio granicu parcele i izradio katastarsko – topografski plan.

Ovim planom dobijate zvanične granice vaše parcele, položaje objekata i infrastrukture ako postoje, kao i visinske kote terena. U nekim slučajevima može da se dogodi da su na terenu granice malo pomjerene, tako da izradom ovog plana, van svake sumnje, znate šta ste kupili ili naslijedili, kao i koje su tačne granice vaše parcele. Kako bi fizički obilježili ivice placa na terenu se postavljaju međna obilježja koje zavise od terena i potreba. Koriste se drveni kolčići različitih veličina, armirano-betonska obilježja, gvozdene šipke, bolcne u asfaltu ili boja na ogradi ili asfaltu. Obilježja se farbaju upečatljivom bojom radi bolje vidljivosti, kaže Kuzmanović.

Katastarsko – topografski plan je zvanični dokument i sastavni je dio dokumentacije koja se podnosi za dobijanje lokacijskih uslova, a pored toga služi i kao „podloga“ za izradu idejnog rešenja, zatim za projektovanje i izračunavanje visinskih kota planiranih objekata i sadržaja na parceli kao i za potrebe obračuna količine iakopanog i nasutog materijala.

Mi koristimo koordinatne tačke sa katastarskih planova koje ubacujemo u geoinstrument i tako na licu mjesta, satelitski navođeni (GPS metodama mjerenja) ili drugim klasičnim geodetskim metodama mjerenja, vrlo precizno obilježavamo granične tačke parcele. Na osnovu snimljenih tačaka terena, geometar iscrtava izohipse na katastarskoj podlozi u cilju topografske predstave terena. Ovako se dolazi do katastarsko – topografskog plana vaše parcele koji treba da je urađen u elektronskom formatu i prostorno referenciran da ga tako izrađenog mogu dalje koristiti kao podlogu prostorni planeri i projektanti. To je samo jedna od usluga koje možete dobiti od geometra, naglašava Kuzmanović.

Svima je poznato da geometri rade poslove koji su vezani za katastar zemljišta, odnosno nekretnina. To su poslovi održavanja premjera i katastra u koje spadaju poslovi parcelacije zemljišta, uplanjenja i isplanjenja objekata, etažiranje objekata (izrada tlocrta za potrebe knjženja) i drugi poslovi vezani za sve promjene vezane za zemljište i nekretnine izgrađene na njemu.

Takođe, geometri nude različite vrste usluga za vrijeme izvođenja radova građenja objekata (elaborat obeležavanja – iskolčenja, geodetski snimak temelja – kontrola položaja izgrađenog temelja, geodetski snimak konstrukcije, praćenje sleganja) ili nakon završetka izgradnje (elaborat geodetskih radova – za izvedeni objekat, za izvedene podzemne instalacije, elaborat posebnih delova objekta i slično).

Derventa Cafe

2 KOMENTARI

  1. Objavite i zaposlene,da li ima onih iz Rugipa koji su u sukobu interesa kad tumače i vještače svoj posao koji rade po službenoj dužnosti.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here