Tagovi Javna rasprava

Tag: javna rasprava

Fokus grupe dale prve prijedloge na Strategiju razvoja opštine Derventa do 2025. godine

U okviru javne rasprave na Nacrt Strategije razvoja opštine Derventa za period 2018-2025. godine 28. i 29. novembra u Opštinskoj upravi Derventa održane su...

Najvažniji strateški dokumenti opštine Derventa tokom septembra na javnom uvidu

“Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Prostornog plana opštine Derventa do 2033. godine” biće izložen na javni uvid u prostorijama opštine Derventa...

Od naredne sedmice javne rasprave o budžetu opštine

JAVNA RASPRAVA O BUDŽETU: 1. NACRT REBALANSA BUDžETA OPŠTINE DERVENTA ZA 2016. GODINU 2. NACRT BUDžETA OPŠTINE DERVENTA ZA 2017.god. - Ponedjeljak, 07.11.2016.god. u 11,00 časova–Konferencijska sala...

Posljednje objavljeno