Vijesti Politika SO Derventa: Aktuelni čas

SO Derventa: Aktuelni čas

0

Na dvadeset šestoj sjednici Skupštine opštine Derventa započetoj 12., a nastavljenoj 17. marta, raspravljano je o ukupno 26 tačaka dnevnog reda. Pored najvažnijih pitanja poput usvajanja Plana kapitalnih investicija, Plana zajedničke komunalne potrošnje, izbora potpredsjednika SO (funkciju će vršiti Slavko Tomaš) i verifikacije mandata odborniku SNSD-a Darki Bećareviću, našao se i uvijek zanimljivi Aktuelni sat. Pitanja su bila vezana za priključak na auto-put, pitanje deponija, zgrade OŠ “Nikola Tesla”, izbore u MZ, izuzetoj građevinskoj dokumentaciji o pet objekata na području grada….

Nastavak 26. sjednice Skupstine opstine

Igor Nović je zamolio načelnika opštine da upozna odbornike sa novinama vezanim za priključak naše opštine na autoput Doboj – Banja Luka.

Danijela Matić je postavila pitanje vezano za adaptaciju osnovne škole „Nikola Tesla“. Upitala je šta konkretno taj projekat podrazumijeva.

Branko Katanić je diskutovao o funkcionisanju mjesnih zajednica na području naše opštine, o uslovima i životu građana u mjesnim zajednicama. Upitao je kada će se donijeti Odluka o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica i kada će se izbori održati, obzirom da je donošenje navedene odluke prema Programu rada Skupštine opštine planirano za mjesec mart tekuće godine. Istakao je da na terenu savjeti mjesnih zajednica faktički i ne funkcionišu, da se u pojedinim sredinama u toku svog mandata nisu ni sastajali, kao i da se mjesne zajednice svakodnevno susreću sa brojnim problemima i da jedan od gorućih problema predstavlja i stanje putne mreže, te upitao da li je neko od nadležnih organa povodom toga kontaktirao savjete mjesnih zajednica jer je stanje na terenu usljed vremenskih nepogoda dramatično na pojedinim putnim pravcima. Takođe je postavio pitanje vezano za funkcionisanje rasvjete u centru mjesne zajednice Osinja, ističući da rasvjeta funkcioniše po principu da jedno rasvjetno tijelo radi pa nekoliko ne radi i da mu nije jasno da li je to posljedica uštede ili su to problemi tehničke prirode.

Mirjana Plisnić je istakla da se često na skupštinskim zasjedanjima raspravljalo o stanju u Javnoj ustanovi „Gerontološki centar“ Derventa, a obzirom da se poslednjih dana u medijima može pročitati da se nešto novo dešava, zamolila je Načelnika opštine da detaljno informiše odbornike o novim projektima vezanim za tu javnu ustanovu.

Živko Vukičević je govorio o mjesnoj zajednici Crnča koja je po njegovom mišljenju jedna od najaktivnijih mjesnih zajednica na području naše opštine. Podsjetio je prisutne odbornike da je ta mjesna zajednica odmah posle rata prva adaptirala svoj put kojim se veže za opštinu, da se 1999. godine prikupilo oko 80.000 KM za asfaltiranje puta da bi 2000. godine počeli realizaciju projekta kategorizacije puta od doma mjesne zajednice prema Ilovi, ali da nije došlo do te realizacije. Istakao je da je svojim dolaskom u Skupštinu opštine kao odbornik a u ime mještana Modrana, Lupljanice, Gornjih Cerana, Gornje Osinje, Crnče, jednog dijela Donje Osinje, Velike Sočanice, Mišinaca i Male Sočanice, tražio da se pokrene inicijativa sa nivoa opštine prema putevima ili Republici Srpskoj ili Vladi RS za kategorizaciju tog dijela puta u regionalni put i da je navodno ta inicijativa pretprošle godine upućena od strane opštine prema putevima ali da nije stigla povratna informacija, te je iskoristio priliku i upitao šta je sa tim dopisom, je li se vratio taj dopis i šta je u pitanju. Takođe je napomenuo da je pretprošle godine u ime tih mještana i svih mještana južnog dijela opštine potegao pitanje priključka na autoput i da se o tome nije ni raspravljalo dok Stanari nisu dobili status opštine i da prema nekim njegovim saznanjima, da toga nije bilo, Derventa ne bi dobila priključak na autoput, obzirom da opština Stanari ima prugu, regionalni put Doboj, Prnjavor, kao i regionalni put Teslić kao i za Jelah preko Vitkovaca, podsjećajući da navedeni dio naše opštine još uvijek ne može prići Doboju i da bi zaista bilo neophodno taj dio puta kategorisati u regionalni, te upitao, da li, obzirom na novonastalu situaciju, postoje neke nove informacije o priključku naše opštine na autoput.

Mladen Markuljević je rekao da je prema njegovim saznanjima došlo do izuzimanja određene dokumentacije iz opštine Derventa i to iz Odjeljenja za prostorno uređenje, te da ga interesuje da li je tačno da određeni organi vrše ispitivanje opštinske dokumentacije i da su određeni službenici opštine Derventa išli na informativni razgovor odnosno da se odbornicima objasni o čemu se to tačno radi.

Zlatko Tolić je upitao šta se može učiniti po pitanju legalnog priključka struje u mjesnim zajednicama Bunar, Žeravac, Kulina i Višnjik, jer prema njegovim saznanjima, elektrodistribucija traži glavni papir od odgovorne osobe, a pretpostavlja da je to opština Derventa. Naglasio je da su u navedenim mjesnim zajednicama stambeni objekti odavno napravljeni a nemaju priključka za električnu energiju te da bi trebalo naći način da se taj problem riješi i možda angažovati lice koje bi o tome vodilo računa tj. obračunavalo utrošak električne energije.

Tanja Vračević je upitala da li se planira u skorije vrijeme pristupiti sanaciji ležećih policajaca na lokacijama kod osnovne škole „19. april“ i u ulici Srpske Vojske, gdje je zbog oštećenosti ležećih policajaca nastala udarna rupa koja stvara ogromne teškoće u odvijanju saobraćaja ?

Vlado Kovačević je u svom obraćanju govorio o problemu medicinskog otpada koji bio aktuelan prošle godine i koji je po njegovom mišljenju na čudan ili nelegalan način završio na području naše opštine u krugu bivšeg preduzeća „Tehnorada“ odnosno sadašnje firme „Pramat plast d.o.o.“. Istakao je da se oko toga digla medijska prašina i da je taj otpad vraćen u Republiku Hrvatsku odakle je i došao, ali da su ostali problemi u krugu navedene firme, da je sa tim upoznato i Odjeljenje za inspekcijske poslove, a dijelom i Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove, da se o svemu tome i diskutovalo na sjednici skupštine, ali da sada postoji jedan novi momenat, a vezan je za usvajanje Prostornog plana Republike Srpske. Upoznao je prisutne odbornike da je navedenim dokumentom definisano da će opština Derventa biti lokacija tj. centar za zbrinjavanje medicinskog otpada i da se pita da li je naša opština na taj način dobila neku privilegiju ili to niko nije htio pa je pripalo našoj opštini, naglašavajući da nije logično, obzirom da je svima poznato da se na jednoj od sjednica skupštine raspravljalo o regionalnoj deponiji kada je usaglašeno da je opština Derventa neće imati, da sada postanemo lokacija za odlaganje medicinskog otpada, te zamolio da prisutni narodni poslanici ili načelnik opštine detaljnije upoznaju odbornike o toj problematici.

Staniša Mikerević je rekao da je još na kolegijumu Skupštine opštine govorio o Prostornom planu Republike Srpske na osnovu kojega se, prema njegovim saznanjima mijenja pozicija naše opštine u pozitivnom smislu, te da od naših narodnih poslanika koji prisustvuju sjednici možemo čuti šta se to novo dešava kada je u pitanju naša opština. Takođe je postavio pitanje načelniku Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove a vezano je za postavljanje saobraćajnih znakova u seoskim mjesnim zajednicama. Istakao je da neodgovorni pojedinci, koji prevoze sve i svašta i u raznim količinama, uništavaju putnu mrežu po svim seoskim mjesnim zajednicama i da se na takav način prouzrokuju veliki problemi naročito usljed trenutnih vremenskih nepogoda te upitao koja je procedura i na koji način se to finansira, odnosno kako doći do tih znakova kako bi se spriječile navedene negativne pojave koje su prisutne svakoga dana.

Načelnik opštine je najprije odgovorio na pitanje odbornika Igora Novića i Živka Vukičevića, vezano za novoosnovanu opštinu Stanari. Upoznao je odbornike da su prije nekoliko dana predstavnici opštine Stanari dolazili u posjetu našoj opštini gdje se diskutovalo o budućoj saradnji, da će se, kada je u pitanju priključak naše opštine na autoput, nastaviti borba za ostvarenje tog cilja, iako je u prostornom planu iz 2002. godine zanemaren oblik priključka opštine Derventa na svom južnom dijelu jer je neko izračunao da Prnjavorski i Johovački priključak ne podrazumijevaju da na nekom „osinjskom dijelu opštine“ postoji priključak na autoput, da se u tom prostornom planu a i u sadašnjem, uz svu borbu i priču naše opštine, nije obezbjedio taj priključak, što ne znači da će se od te priče odustati. Naglasio da se nalazimo na dobrom putu da se to obezbjedi pogotovo što imamo na svojoj strani i novoosnovanu opštinu Stanare, ali da je to i velika investicija i da može proći samo pod uslovom da ima svoju opravdanost, da je od strane Instituta za građevinarstvo RS već napravljen jedan mali elaborat i da je tom prilikom snimljen čitav južni dio opštine i da će priključak vjerovatno ići na regionalni put i to od Modrana prema negdje a da li će se ići prema Crnči da to zavisi od opravdanosti jer to procjenjuje institut koji je za to nadležan, ističući da nije oprijedijelio našu opštinu po tom pitanju ali da je upitno kolike će šanse biti da se to i realizuje ako se dobro ne procijeni. Takođe je rekao, kada je navedena tematika u pitanju, da će i opština Stanari takođe uraditi elaborat, te da će se nakon toga po tom pitanju sastati i zajednički dopis uputiti putevima RS, Vladi RS a onda će svako po svom dalje lobirati, naglašavajući da bi se svi zajednički trebali boriti za dobrobit naše opštine. Što se tiče pitanje odbornice Danijele Matić, koje je vezano za adaptaciju osnovne škole „Nikola Tesla“ istakao je da su svima poznati problemi sa kojima se ona već dugi niz godina suočava, da su se povodom toga i od strane škole i od strane opštine uputili dopisi nadležnom Ministarstvu prosvjete i kulture RS, nakon čega je obećano da će ministarstvo to detaljno ispitati i dati svoje prijedloge ali da problem predstavljaju finansijska sredstva jer je pristigla ponuda da se uradi istraživanje i projekat koji bi koštali 34.000 KM ali da opština tih novaca nema i da je to prije svega obaveza ministarstva. Takođe je rekao su nakon toga opština Derventa i osnovna škola „Nikola Tesla“ zajednički aplicirali prema UNDP što je i prihvaćeno i prema posljednjim informacijama u vrijednosti od oko 200.000 KM izbaran je izvođač iz Brčkog koji će uraditi stabilizaciju temelja a sa predstavnicima američke ambasade dogovoreno je da će doći određeni tim ljudi i da je odobreno 750.000 $ po osnovu projekta energetske efikasnosti tako da će škola dobiti fasadu i izolaciju, kao i novu stolariju. Što se tiče pitanja odbornice Mirjana Plisnić, upoznao je odbornike da se država BiH a u okviru toga i Republika Srpska, zadužila za finansiranje projekta zatvaranja kolektivnih centara da je naša opština to prepoznala i stavila se među prve obzirom da već ima ustanovu, da je napravljeno idejno rješenje i izvedbeni projekti i još mnogo toga što je doprinijelo tome da se našem gradu odobre sredstva u iznosu od 3.000.000 KM, te da sada još samo ostaje operativni dio posla i da se kreće u adaptaciju dva objekta gerontološkog centra. Takođe se u svom obraćanju kratko osvrnuo i na pitanje odbornika Mladena Markuljevića, ističući da detaljnije informacije može dati načelnica Odjeljenja za prostorno uređenje. Kada je u pitanju diskusija odbornika Tolić Zlatka vezana za priključak struje u pojedinim mjesnim zajednicama, istakao je da svi dobro znaju kakva je trenutna situacija u odnosima sa elektrodistribucijom i da je veoma teško dati neki adekvatan odgovor kada je u pitanju ta problematika ali da će sigurno u narednom periodu raditi na tome. Na kraju svoga izlaganja, odgovorio je na pitanja odbornika Vlade Kovačevića i Staniše Mikerevića. Rekao je da detaljnije informacije po pitanju novog prostornog plana, novog statusa naše opštine i odlaganja medicinskog otpada sigurno imaju naši poslanici, da to ne treba negativno shvatati već se truditi da se iz svega toga izvuče nešto pozitivno i nešto dobro za našu opštinu. Kada su u pitanju saobraćajni znakovi, naglasio je da postoje mnogi problemi po tom pitanju jer su se nažalost u prethodnom periodu ti znakovi uništavali od strane stanovnika naše opštine i da se treba zapitati da li i policija obavlja svoj posao na način kako bi se to spriječilo u budućnosti.

Ljubica Bećarević, načelnica Odjeljenja za prostorno uređenje je povodom pitanja odbornika Markuljević Mladena upoznala prisutne da su po zahtjevu Policijske stanice Derventa dostavljene informacije o izdatoj dokumentaciji za pet objekata na području grada Derventa i to na njihov usmeni zahtjev a po zahtjevu tužilaštva iz Doboja, naglašavajući da se radi isključivo o usmenim zahtjevima i da nadležno odjeljenje nije dobilo ništa napismeno osim obrazloženja da su to pravila tih službi i da se ne može ništa dobiti dok se ne završi postupak i da je riječ o izdavanju urbanističko-tehničke dokumentacije za pet objekata u Derventi, i to za objekat u ulici Braće Jugovića, investitora Ehta-r d.o.o. Derventa, za stambeno-poslovni objekat u ulici Kralja Petra, investitora Bogdanović Dragana, zatim za stambeno-poslovni objekat u ulici Kralja Petra u vlasništvu Petković Đorđe i Subić Milorada i stambeno-poslovni objekat takođe u ulici Kralja Petra u vlasništvu Šakotić Slobodana, te za stambeno-poslovi objekat na Trgu pravoslavlja investitora Nedinić Jugoslava i Đurić Pere oba iz Dervente. Takođe je istakla da je od strane odjeljenja sačinjena informacija za svih pet objekata, te kopirana i izdata dokumentacija sa prilozima za svaki predmet pojedinačno i da za sada nema nikakvog odgovora tj. povratne informacije, te da se pored toga odvojeno vodi još jedan postupak koji je pokrenut od ranije i to po prijavi koja je podnešena od strane advokata Radić Jovana iz Banja Luke koji zastupa Stojaković Vukašina i to za objekat koji je izgrađen na pašanbegovom brdu a koji graniči tj. sudara se krovom sa još jednim objektom i to tako da je izdata dokumentacija za Eminovića za sanaciju objekta i dogradnju a Stojaković Vukašin koji mu je susjed i koji je radio sanaciju svog objekta i dogradnju bez ikakve dokumentacije je po geodetskom snimku sa svojim objektom izašao u nekim dijelovima i do metar u parcelu Eminovića. Napomenula je da je Stojaković Vukašin tužio opštinu i tražio da se ukinu građevinske dozvole te podnio prijavu tužilaštvu protiv nje, Subić Milorada kao inspektora i Keser Grozde kao vršioca dužnosti koji je potpisao urbanističku saglasnost 2009. godine te da postoje saznanja u razgovoru sa tužilaštvom da je prijava odbijena ali da se imenovani advokat i dalje žali, te istakla da odbornik Mladen Markuljević uvijek može doći u odjeljenje, ukoliko želi, i napraviti uvid u sve što je do sada urađeno.

Slaven Gojković, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove je povodom pitanja odbornika Katanić Branka, vezano za sanaciju putne mreže na području mjesnih zajednica, rekao da će se na današnjoj sjednici SO-e između ostalog razmatrati i Program sanacije lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva, da je nadležni referent obišao kategorisane puteve i naložio mjere koje se trebaju preduzeti a što se tiče nekategorisanih puteva istakao je da je predloženo da se radi profilisanje tih nekategorisanih putnih pravaca u mjesnim zajednicama i da će se tamo gdje se pojavi potreba za sanacijom sa šljunkom ili nekim drugim materijalom to i obezbjediti. Što se tiče funkcionisanja rasvjete u mjesnoj zajednici Osinja, rekao je da postoji jedan problem koji traje već šest mjeseci a vezan je za neispravne instalacije koje su u zemlji, ističući da se osigurači konstantno uključuju i ponovo iskaču te da je firma koja vrši popravke na rasvjeti počela isključivati stub po stub kako bi se odredila tačna mikrolokacija tog kvara i kako bi se on na kraju mogao sanirati. Kada je u pitanju problem sanacije ležećih policajaca kod osnovne škole „19. april“ i u ulici Srpske vojske, istakao je da su za te namjene predviđena sredstva Programom zajedničke komunalne potrošnje a kojim je predviđena izgradnja nove horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije na području grada kao i sanacija postojećih ulica.

Olivera Ćebedžija je povodom pitanja odbornika Branka Katanića vezano za donošenje odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica, upoznala odbornike da se iz objektivnih razloga navedena odluka nije mogla uvrstiti u dnevni red 26. sjednice Skupštine opštine. Istakla je da je jedan od razloga to što Opštinska izborna komisija još uvijek nije dobila saglasnost na imenovanje od strane Centralne izborne komisije BiH i da takođe postoji mnogo problema sa mjesnim zajednicama u gradu, obzirom da se sada izbori u mjesnim zajednicama sprovode u skladu sa Izbornim zakonom RS približno kao i izbori na lokalnom nivou, te da se problemi javljaju kod ulica kao što je npr. Ulica 1. maja koja potpada pod tri mjesne zajednice tako da će prilikom održavanja izbora doći do velikih problema a da se još uvijek ne zna kako će se to riješiti, naglašavajući da je svima u interesu da se izbori što prije održe ali da za sada, realno, to nije moguće.

Živko Vukičević je iskoristio pravu na repliku. Rekao je da je u naselju Cerovi kod šestog kilometra iskipana određena količina šljunka i da strahuje da će se usljed vremenskih nepogoda to pretvoriti u deponiju, te skrenuo pažnju da bi bilo dobro da se to na neki način ukloni.

Boris Nikolić – Derventa Cafe

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here

*

code