Vijesti Politika 23. sjednica SG Derventa: Bećarević potpredsjednik Skupštine, na licitaciju ide atraktivna parcela

23. sjednica SG Derventa: Bećarević potpredsjednik Skupštine, na licitaciju ide atraktivna parcela

0

Nakon izbora Darka Bećarevića na funkciju potpredsjednika Skupštine grada Derventa, odbornici su na 23. zasjedanju usvojili i Prijedlog odluke o proširenim pravima iz oblasti socijalne zaštite.

Odbornica SNSD-a Maja Pjeranović je u svojoj diskusiji istakla da su prava poput jednokratne pomoći u naturi, subvencionisanja smještaja u predškolsku ustanovu i prevoza za djecu sa smetnjama u razvoju predškolskog uzrasta i pratioca u smislu osposobljavanja djece prije polaska u školu, zadržana iz prethodne odluke, a da je povećan iznos za troškove sahrane korisnika prava socijalne zaštite sa 250 na 450 KM.

Subvencionisanje troškova stanovanja nakon smještaja u domu djece bez roditeljskog staranja, pomoć djeci pod starateljstvom za kupovinu školske opreme za osnovnu i srednju školu, pomoć u opremanju za ljetovanje djece i omladine u okviru projekta Javnog fonda dječije zaštite RS, pravo na refundaciju troškova za medicinska pomagala za mjerenje šećera u krvi su nova prava iz oblasti socijalne zaštite, istakla je Pjeranovićeva.

Prilikom rasprave o Nacrtu odluke o razvrstavanju lokalnih puteva i ulica u naselju šef kluba odbornika SDS-a Branko Katanić je sugerisao da bi trebalo precizno nabrojati i sve ulice trećeg reda, kao i lokalne puteve drugog reda, te nekategorisane puteve.

Došli smo do podataka da prema katastarskim podacima lokalnih i nekategorisanih puteva ima više od 5.000 tako da je nemoguće sve njih tako definisati, jer bi dokument bio nepregledan, rekao je načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Srđan Nović.

Odbornik PDP-a Mirko Petrić je istakao da bi na neki način trebalo riješiti problematiku naseljenih ulica u kojima nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, kao i da je zbog izgradnje Osinjskog vodovoda narušena putna infrastruktura na južnom kraju grada.

Razlike između navedene prethodne odluke su te što se u novoj odluci gradske ulice dijele na ulice prvog, drugog i trećeg reda, dok su u trenutno važećoj gradske ulice samo pobrojane, kao i da su okalni putevi takođe podijeljeni u lokalne puteve prvog i drugog reda, dok se nekategorisani putevi ne nabrajaju, već se pojam nekategorisanih puteva u potpunosti preuzima iz Zakona o javnim putevima, stoji u objašnjenju usvojenog Nacrta na koji će se moći uložiti prijedlozi za izmjene tokom predstojeće javne rasprave.

Usvojen je i Prijedlog odluke o imenovanju članova Foruma za bezbjednost građana grada Derventa, iako je odbornica Sanja Dimitrić ponovo istakla da se tu nalaze i lica koja su pravosnažno osuđena.

Podršku odbornika bez rasprave je dobio Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini grada Derventa čime je učinjen prvi korak da se 65 hektara površina da u zakup derventskim poljoprivrednicima.

Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada Derventa, tačnije parcele iznad parka „9. januar“, putem licitacije, takođe je dobio podršku odbornika, ali nakon duže rasprave.

Odbornica Sanja Dimitrić je iznijela stav da lokalna zajednica ne bi trebala prodavati ovu parcelu jer bi za neku namjenu mogla poslužiti u budućnosti, te da će zbog toga klub Narodnog fronta ostati suzdržan.

Zamjenik gradonačelnika Siniša Jeftić je rekao da procijenjena vrijednost parcele iznosi 660.000 KM, te da postoji više zainteresovanih za gradnju na površini od 2400 kvadrata u centru grada, nakon čega se osvrnuo na mišljenja Dimitrićeve.

Struka je kroz elaborat rekla sve oko izgradnje škole na toj poziciji, te da se tu može izgraditi objekat za više od 150 učenika, što nije dovoljno da zamijeni OŠ „Nikola Tesla. Predviđena je namjena parcele za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, tako da se o željama pojedinaca šta bi trebalo tu da bude moglo raspravljati prilikom usvajanja Regulacionog plana. Moglo se razmišljati i o budućnosti kada je 300 najatraktivnijih placeva praktično poklonjeno za vrijeme bivše vlasti, rekao je Jeftić.

Prijedlog je na kraju usvojen sa 18 glasova za, 8 uzdržanih, dok jedan odbornik nije glasao.

Bez diskusija su usvojeni Prijedlog odluke o utvrđivanju tržišne vrijednosti suvlasničkog dijela gradskog građevinskog zemljišta za Blažić (Drago) Marka iz Dervnte, Prijedlog odluke o utvrđivanju tržišne vrijednosti za gradsko građevinsko zemljište dodijeljeno prema Rješenju o dodjeli na korišćenje gradskog građevinskog zemljišta bez naknade Inđić (Stojana) Smilji iz Bihaća i Zaključak o prihvatanju inicijative za izmjenu dijela Reguolacionog plana „Centar istok-centar zapad“ (k.č. broj: 394/4 i 358/2 KO Derventa 1).

Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta grada Derventa za period od 01.01. do 31.03. tekuće godine prema kojem su ukupna budžetska sredstva realizovana u iznosu od 5.427.880,02 KM ili 24,4 % u odnosu na planirani iznos za 2023. godinu, dok su ukupni budžetski rashodi i izdaci realizovani u iznosu od 4.496.696,74 KM ili 20,2% u odnosu na planirane.

Bez rasprave su prihvaćeni i Izvještaj o radu Prvostepene stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, Informacija o zapošljavanju na području Grada, broju i strukturi nezaposlenih lica, kao i potrebnim kadrovima za razvoj Grada, Informaciju o poslovanju privrede na području grada Derventa u 2022. godini, Informacija o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva u 2022. godini, Informacija o radu nevladinih organizacija i udruženja građana na području grada Derventa, Informacija o stipendiranju studenata i učenika u školskoj 2022/2023. godini i Informacija o ostvarivanju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Raspisan je Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za socijalni rad Derventa“ Derventa, te prihvaćen Prijedlog odluke o raspisivanju ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Gerontološki centar Derventa.

Dosadašnji vršilac dužnosti direktora ove ustanove Borko Kitić je razriješen, a na njegovo mjesto je imenovana Sanja Grubiša.

Takođe, imenovana su tri člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa i to Milena Vasić, Saša Mrđa i Saša Panić, dok je Sanja Dimitrić razriješena dužnosti člana Komisije za izbor i imenovanje Skupštine grada Derventa, a na to mjesto je imenovan Mirko Petrić.

Usvojeni su i Prijedlog rješenja o imenovanju Savjeta za izradu izmjene dijela Regulacionog plana „Grad“, Prijedlog rješenja o imenovanju Savjeta za izradu izmjene dijela Regulacionog plana „Jug“, te Prijedlog rješenja o imenovanju Savjeta za izradu izmjene dijela Regulacionog plana „Centar istok – centar zapad“.

Derventa Cafe

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here