Vijesti Politika Pred odbornicima prijedlozi Budžeta i Plan kapitalnih investicija za narednu godinu

Pred odbornicima prijedlozi Budžeta i Plan kapitalnih investicija za narednu godinu

0

Skupština grada Derventa će održati 28. redovnu sjednicu u četvrtak 14. decembra, odlučeno je ovo na sjednici Kolegijuma Skupštine grada, a na dnevnom redu će se naći 32. tačke.

Pred odbornicima će se naći Prijedlog odluke o usvajanju Budžeta grada Derventa za 2024. godinu, Prijedlog plana kapitalnih ulaganja grada za 2024. godinu u vrijednosti 2 miliona KM, kao i Izvještaj o izvršenju Budžeta za period 01.01. – 30.09. 2023. godine.

USAGLAŠENE TEME ZA PRIJEDNOG DNEVNOG REDA 28. SJEDNICE SKUPŠTINE GRADA DERVENTA

1. Prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje za 2024. godinu;
2. Prijedlog programa sanacije i održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i
ulica na području grada Derventa u 2024. godini;
3. Prijedlog programa za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na području grada Derventa za 2024. godinu;
4. Prijedlog plana sistematske preventivne deratizacije na području grada Derventa za 2024. godinu;
5. Prijedlog programa rada Skupštine grada Derventa za 2024. godinu;
6. Prijedlog odluke o usvajanju Budžeta Grada Derventa za 2024. godinu;
7. Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta Grada Derventa za 2024. godinu;
8. Prijedlog plana kapitalnih ulaganja grada Derventa za 2024. godinu;
9. Prijedlog odluke o visini stope poreza na nepokretnosti na području grada Derventa za 2024. godinu;
10. Prijedlog odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na području grada Derventa za 2024. godinu;
11. Izvještaj o izvršenju Budžeta grada Derventa za period 01.01. – 30.09. 2023. godine;
12. Prijedlog odluke o ekonomskoj cijeni usluge Javne predškolske ustanove „Trol“ Derventa za 2024. godinu;
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja za 2024. godinu;
14. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Gradske izborne komisije Derventa za 2024. godinu;
15. Prijedlog odluke o kupovini suvlasničkog dijela nepokretnosti označene kao k.p. broj: 345/3 KO Derventa 1;
16. Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada Derventa, a radi oblikovanja- kompletiranja građevinske čestice Đukić (Stanko) Dušku iz Dervente;
17. Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada Derventa, a radi oblikovanja- kompletiranja građevinske čestice Kovačević (Stanoje) Slavki iz Dervente;
18. Prijedlog odluke o utvrđivanju tržišne vrijednosti nepokretnosti za Trivičević (Radiša) Vitomira iz Dervente;
19. Program rada i Finansijski plan Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja
Derventa za 2024. godinu;
20. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Centar za socijalni rada Derventa“, Derventa za 2024. godinu;
21. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Narodna biblioteka „Branko Radičević“ Derventa za 2024. godinu;
22. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Sportski centar“ Derventa za 2024. godinu;
23. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Centar za kulturu“ Derventa
za 2024. godinu;
24. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Turistička organizacija grada Derventa“, Derventa za 2024. godinu;
25. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Gerontološki centar“ Derventa za 2024. godinu;
26. Finansijski plan Javne predškolske ustanove „Trol“ Derventa za 2024. godinu;
27. Informacija o stanju nasilja u porodici na području grada Derventa sa aspekta pojave i sa aspekta odgovora na nasilje od strane subjekata zaštite u Gradu Derventa sa prijedlogom mjera za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici;
28. Informacija o uslovima i životu penzionera na području grada;
29. Prijedlog rješenja o imenovanju Savjeta za izradu izmjene dijela Regulacionog plana „CENTAR ZAPAD“;

U funkciji Skupštine Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“ d.o.o. Derventa, Skupština grada Derventa razmatraće

30. Program rada i poslovanja JP „Derventski list i Radio Derventa“ d.o.o. Derventa za 2024. godinu

Derventa Cafe

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here