Vijesti Politika Pred odbornicima značajne odluke

Pred odbornicima značajne odluke

0

Dvadeset druga sjednica Skupštine grada Derventa održaće se u srijedu, 26. aprila sa početkom u 12,00 časova, a na dnevnom redu će se naći 45 tačaka.

Skupština grada Derventa će razmatrati Prijedlog za opoziv potpredsjednika Skupštine grada Derventa Marinka Nikolaša, Prijedlog plana kapitalnih ulaganja Grada Derventa za 2023. godinu, Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske za grad Derventu tokom prošle godine, te Prijedlog plana korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela.

Na 22. sjednici razmatraće se i izvještaji o poslovanju i godišnji obračun javnih ustanova za 2022. godinu i to: Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa, Javne predškolske ustanove „Trol“ Derventa, Javne ustanove „Centar za socijalni rad Derventa“, Javne ustanove Narodna biblioteka „Branko Radičević“ Derventa, Javne ustanove „Sportski centar“, Javne ustanove „Centar za kulturu“ Derventa, Javne ustanove „Turistička organizacija grada Derventa“ i Javne ustanove Gerontološki centar Derventa.

Pred odbornicima će se naći Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena komunalnih usluga (korekcija cijena isporuke vode, korišćenja kanalizacije, prikupljanja, odvoza i deponovanja čvrstog otpada za korisnike iz kategorije domaćinstava) i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena komunalnih usluga na grobljima kojima upravlja „Komunalac“ a.d. Derventa.

Odbornici Skupštine grada Derventa na 22. sjednici razmatraće više prijedloga odluka i to Prijedlog odluke o usvajanju Strategije razvoja socijalnog stanovanja Grada Derventa za period 2023- 2031, Prijedlog odluke o korišćenju i naplati parkiranja motornih vozila na području Grada i Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o isticanju naziva firme.

Na dnevnom redu će se naći i Prijedlog odluke o davanju u zakup stambenog objekta izgrađenog na k.č. 1941/1 K.O. Derventa 1 neposrednom pogodbom na početnoj cijeni zakupnine, Prijedlog Odluke o izradi izmjene dijela Regulacionog plana „GRAD“, Prijedlog Odluke o izradi izmjene dijela Regulacionog plana „JUG“Prijedlog Odluke o izradi izmjene dijela Regulacionog plana „CENTAR ISTOK-CENTAR ZAPAD“ (II), Prijedlog Odluke o prodaji garaže u svojini Grada Derventa putem prve licitacije ĐUKIĆ (Niko) SLAVKU iz Dervente, Prijelog Odluke o prihvatanju ponuđenog zemljišta kao poklona, od ranijih vlasnika Nagradić (Ostoja) Brane, Nagradić (Branko) Borinke, Nagradić (Stjepan) Drage i Nagradić (Drago) Aleksandra, bez naknade, Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina između Grada Derventa i Samostalnog preduzetnika „ĆUSTO 1“ Ćustić Nedo, s.p. Derventa, Prijedlog odluke o zamjeni nepokretnosti (poslovnih prostora) između Grada Derventa i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske; Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada Derventa, a radi oblikovanja-kompletiranja građevinske čestice Letić (Janko) Milanu;

Na dnevnom redu 22. sjednice naći će se Izvještaj o radu Gradonačelnika i radu Gradske uprave Grada Derventa u 2022. godini, Izvještaj o radu Gradonačelnika u organima „Komunalac“ a.d. Derventa, Izvještaj o radu Skupštine grada Derventa u 2022. godini, Izvještaj o radu stalnih radnih tijela Skupštine grada Derventa za 2022. godinu, Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Derventa za period 01.01.-31.12.2022. godine, Izvještaj o radu Odbora za žalbe Grada Derventa za 2022. godinu, Izvještaj o realizaciji programa sanacije i odražavanja lokalnih putnih pravaca na području Grada Derventa u 2022. godini, Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu, Izvještaj o realizaciji Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2022. godini, Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava posebnih vodnih naknada za 2022. godinu i Izvještaj o godišnjem utrošku namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2022. godinu.

Kad su u pitanju informacije, na 22. sjednici odbornici Skupštine grada razmatraće Informaciju o stanju u oblasti kulture na području Grada i Informaciju o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine i oblasti bezbjednosti saobraćaja na području grada Derventa za period januar-decembar 2022. godine.

Nakon razmatranja Izvještaja o provedenom postupku kvalifikacije kandidata i prijedlog rang -liste kandidata za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Derventa, odbornici će razmatrati i Prijedlog rješenja o imenovanju dva člana Gradske izborne komisije Derventa, te Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za izradu izmjene dijela Regulacionog plana „GAKOVAC“ (k.č. broj: 2640/1, 2640/2 i dio k.č. broj: 2641/1 i 2641/2 KO Derventa 1).

Na kraju sjednice Skupština grada u funkciji Skupštine Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“ d.o.o. Derventa razamtaraće Izvještaj o radu i poslovanju JP „Derventski list i Radio Derventa“ d.o.o. Derventa za 2022. godinu.

Derventa.ba

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here