Tagovi Psiholog aleksandar golubović

Tag: psiholog aleksandar golubović

Psiholog Aleksandar Golubović: Samopouzdanje kod djece: koja je uloga odraslih?

“Terapijski program rane intervencije” je projekat kojeg realizuje Udruženje “Sunce” Derventa u partnerstvu sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka. O...

Psiholog Aleksandar Golubović: Roditeljski stilovi

“Terapijski program rane intervencije” je projekat kojeg realizuje Udruženje “Sunce” Derventa u partnerstvu sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka. O...

Psiholog Aleksandar Golubović: Prezaštitničko roditeljsko ponašanje

“Terapijski program rane intervencije” je projekat kojeg realizuje Udruženje “Sunce” Derventa u partnerstvu sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka. O...

Psiholog Aleksandar Golubović: Naučne taktike – saveznik roditeljima u vaspitanju djece

“Terapijski program rane intervencije” je projekat kojeg realizuje Udruženje “Sunce” Derventa u partnerstvu sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka. O...

Psiholog Aleksandar Golubović: Rođenje djeteta sa određenim poteškoćama – psihološka perspektiva roditelja

"Terapijski program rane intervencije" je projekat kojeg realizuje Udruženje "Sunce" Derventa u partnerstvu sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka. O...

Psiholog Aleksandar Golubović: Multidisciplinarni pristup kod djece sa razvojnim kašnjenjima i razvojnim poremećajima

Treći stručni tekst autora diplomiranog psihologa Aleksandra Golubovića nastao kroz projekat “Terapijski program rane intervencije” kojeg implementira Udruženje “Sunce” iz Dervente govori o "Multidisciplinarnim...

Psiholog Aleksandar Golubović: O razvojnim oblastima dječijeg razvoja

Drugi u nizu stručnih tekstova napisanih od strane diplomiranog psihologa Aleksandra Golubovića kroz projekat "Terapijski program rane intervencije" kojeg implementira Udruženje "Sunce" iz Dervente...

Psiholog Aleksandar Golubović: O Eriksonovoj teoriji psihosocijalnog razvoja

Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama i invalidnih osoba „Sunce“ Derventa, u partnerstvu sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja...

Psiholog Aleksandar Golubović: Psihoterapija – najčešći mitovi koji prate ovu vrstu tretmanskog prisutpa

Psihoterapija predstavlja skup psiholoških metoda i tehnika koje se primjenjuju u svrhu tretiranja različitih psihičkih teškoća i poremećaja kod odraslih osoba i djece. Onda...

Posljednje objavljeno

LM