Tagovi Udruženje žena derventa

Tag: udruženje žena derventa

Udruženje žena Derventa obilježilo dan borbe protiv najtežeg oblika iskorištavanja ljudi

Udruženje žena Derventa, član Mreže bosanskohercegovačkih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima Ring, provelo je 2. decembra kampanju u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe...

Udruženje žena Derventa: Primjere dobre prakse primjeniti u korist starije popuacije

Udruženje žena Derventa, u okviru projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ podržanog od Evropske unije, ugostilo je prošlog četvrtka Udruženje za psihosocijalnu pomoć...

UŽ “Derventa”: Saradnjom sa prijateljskim udruženjima do ekonomskog osnaživanja žena – FOTO

Udruženje žena Derventa juče je posjetilo banjalučka udruženja žena "Duga" i "Buba mara" sa ciljem uspostavljanje saradnje i razmjene iskustava o čuvanju tradicionalnih vrijednosti...

UŽ “Derventa”: Borba protiv alkoholizma počinje u osnovnoškolskim klupama

Udruženje žena Derventa realizuje projekat „Prevencija alkoholizma među mladima“ podržan od organizacije „Razvoj i profesionalizacija prevencije ovisnosti u BiH“ /RPPO/. Projekat se provodi u...

UŽ Derventa: Postignut napredak u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja

Multisektorski tim projekta “Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH“, koji se tokom prethodne dvije godine realizuje u Derventi, Brodu,...

Nastavljena saradnja sa udruženjima iz Srbije: Članice UŽ Derventa u posjeti Zlatiborskom okrugu

Uz podršku Ekumenske inicijative žena iz Omiša, Udruženje žena “Derventa” organizovalo je studijsku posjetu Ženskom centru Užice, Zlakusi i Sirogojnu, s ciljem razmjene iskustava...

UŽ Derventa: Žene iz 10 mjesnih zajednica osnažene u borbi protiv nasilja u porodici

Prošle sedmice Udruženje žena Derventa okončalo je ciklus od šest radionica za liderike iz deset mjesnih zajednica u okviru projekta „Žene liderke iz mjesnih...

Multisektorski tim usvojio Lokalni akcioni plan za prevenciju nasilja u porodici

Na današnjem sastanku multisektorskog tima opštine Derventa za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja razmatran je i usvojen Lokalni akcioni plan (LAP) za prevenciju i...

Borba protiv rodno zasnovanog nasilja počinje u mjesnim zajednicama

Udruženje žena Derventa počelo je sa realizacijom projekta „Žene liderice iz mjesnih zajednica u prevenciji rodno zasnovanog nasilja“ koji je podržan od Američke ambasade...

Udruženje žena Derventa: Inicirana izrada Lokalnog akcionog plana za prevencuiju i suzbijanje nasilja

Udruženje žena “Derventa”, kao partner “In fondacije”, a u sklopu realizacije projekta „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH”, podržanog...

Posljednje objavljeno

LM